Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Działania Gminy w celu poprawy jakości powietrza Drukuj Email
piątek, 29 listopada 2019 11:33, odsłon: 2900

zielona gmina sulkowice logoSzanowni Państwo,
Sezon grzewczy rozpoczął się na dobre, wszyscy obserwujemy tragiczny stan powietrza na terenie naszej Gminy.
Poniżej przedstawiamy Państwu informacje na temat działań podejmowanych przez Gminę w celu poprawy obecnej sytuacji.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że pewnych zaniedbań nie da się naprawić w rok. Bezpowrotnie straciliśmy szanse na pozyskanie środków zewnętrznych w obecnej perspektywie finansowej, głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W latach 2016-2018 gminy Województwa Małopolskiego w ramach naborów ogłaszanych w 4 osi priorytetowej pozyskiwały środki finansowe na wymianę kotłów niespełniających określonych norm tzw. „kopciuchów” na nowe, niskoemisyjne. W ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, gminy Województwa Małopolskiego podpisały łącznie 90 umów, na realizację przeznaczono 137 327 137,65 zł, zakontraktowano wymianę 9 885 szt. kotłów. W gminie Sułkowice nie został złożony żaden wniosek.
Ponadto w Powiecie Myślenickim tylko Gmina Sułkowice (w 2018 roku) nie przystąpiła do żadnego partnerstwa zawiązanego przez gminy w celu pozyskania środków na odnawialne źródła energii. Wówczas do gmin trafiło ponad 192 mln zł.

Niestety aktualnie (w tej perspektywie) jak wynika z harmonogramu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie planuje ogłaszania naborów na działania związane z wymianą kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Zdajemy sobie sprawę z sytuacji w jakiej jesteśmy, w związku z tym Gmina pomimo braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych podjęła działania zmierzające do poprawy stanu powietrza na terenie Gminy Sułkowice:
•    Sieć czujników AIRLY – dzięki czujnikom airly zlokalizowanym na terenie naszej Gminy mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić stan powietrza.
•    Projekt zintegrowany Life – Małopolska w zdrowej atmosferze - Gmina złożyła deklarację chęci przystąpienia do programu, obecnie oczekujemy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego. Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.
•    Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie Czystego Powietrza - włączenie się Gminy Sułkowice w realizację Programu, umożliwia Mieszkańcom skorzystanie z pomocy oraz złożenie wniosku w siedzibie Urzędu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach programu do kontaktu osobistego bądź telefonicznego pod numerem 12 273 20 75 wew. 40.
•    Gminny Program Wymiany Kotłów – w budżecie na rok 2020 przeznaczono kwotę 100 tys. zł na dofinansowanie wymiany kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy. Regulamin zostanie przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej na grudniowej sesji. Wnioski będzie można składać od stycznia 2020 r.
•    Eko-kredyt dedykowany dla mieszkańców Gminy Sułkowice – wraz z Gminnym Programem Wymiany Kotłów przygotowany został we współpracy z Bankiem Rzemiosła w Sułkowicach. Jest to kredyt z preferencyjnym oprocentowaniem, na działania związane m.in. z wymianą kotłów.
•    Kontrole indywidualnych palenisk i współpraca z Komendą Powiatową Policji w Myślenicach – w najbliższym czasie na terenie gminy rozpoczną się kontrole prowadzone przez upoważnionych pracowników. Obowiązek kontroli wynika
z zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Dodatkowo gmina podjęła współpracę z Policją w Myślenicach. Jeżeli zachodzi podejrzenie wykroczenia przeciwko Ustawie Prawo Ochrony Środowiska (m.in. spalanie odpadów, łamanie zapisów Uchwały Antysmogowej) wzywamy na interwencję Policję.
•    Zachęcamy również mieszkańców do korzystania z formularza ekointerwencji dostępnego na stronie https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja. Formularz służy do zgłaszania przypadków spalania odpadów, naruszenia uchwały antysmogowej i sprzedaży węgla złej jakości.
•    Dla łatwiejszej komunikacji stworzyliśmy dodatkowy profil FB Zielona Gmina Sułkowice, na którym udostępniać będziemy wszystkie działania związane z poprawą jakości powietrza na terenie naszej gminy.
•    Przypominamy również o możliwości korzystania z Programu Mój Prąd i ulgi termomodernizacyjnej.Prezentacja przedstawiona podczas XV sesji Rady Miejskiej, 28.11.2019 r.