Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Przetarg na wynajem lokali przy ul. Sportowej 51 Drukuj Email
środa, 11 kwietnia 2012 14:43, odsłon: 520


O G Ł O S Z E N I E

     Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg ograniczony na wynajem lokali wraz z wyposażeniem, usytuowanych w budynku komunalnym w Sułkowicach przy ul. Sportowej 51, na działce nr 1767/6 o łącznej powierzchni 75,3 m2 wraz z przebieralnią, WC i pomieszczeniem socjalnym o łącznej powierzchni 27 m2 (dawne Centrum Rehabilitacji).

Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2012 r. o godz.10.00 w budynku Urzędu Miejskiego  w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.


Warunki przetargu:

  1. Lokale wraz z wyposażeniem, znajdujące się na parterze budynku,  przeznacza się na   świadczenie usług rehabilitacji leczniczej.
  2. Do przetargu mogą przystąpić zakłady opieki zdrowotnej, które posiadają podpisaną  umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej.
  3. Ustala się termin zgłoszenia udziału w przetargu do dnia 8.05.2012 r. Dołączyć należy  również kserokopie dokumentów potwierdzających możliwość uczestniczenia   w przedmiotowym przetargu, a więc wypis z KRS lub CEJDG oraz umowę z NFZ. 
  4. Cena wywoławcza za 1 m2 lokali wynosi 10,26 zł + 23% VAT. Łącznie 12,62 zł.
  5. Cena wywoławcza za 1 m2 przebieralni, WC i pomieszczenia socjalnego wynosi  5,13 zł + 23% VAT. Łącznie 6,30 zł. 
  6. Opłatę miesięczną za najem lokali stanowi cena ustalona w drodze przetargu + opłata za media.
  7. Wadium na udział w przetargu wynosi 700 zł  i należy je wpłacić do dnia 08.05.2012 r.    w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Kraków, oddz. Sułkowice nr 75 8589 0006 0170 0000     0068 0016 ( kwota przedmiotowa  w dniu  08.05.2012 r. powinna znajdować się już na      powyższym koncie).
  8. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
  9. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet    opłat z tytułu najmu lokalu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia  umowy, wadium przepada na rzecz Wynajmującego.


Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem ( 12 ) 273-20-75 lub 273-21-48, wewnętrzny 31.

Sułkowice, dnia 11.04.2012 r.