Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa wyciągu narciarskiego Drukuj Email
środa, 18 kwietnia 2012 13:47, odsłon: 1309

Sułkowice, dnia 12.04.2012 r.

GP.6220.5.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12.04.2012 r., na wniosek Pana Wiesława Małysa „SZKLANA GÓRA" Wiesław WAŚ Wiesław MAŁYSA s.c. 32-052 Radziszów, ul. Przemysłowa wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"BUDOWA WYCIĄGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI
(DOLNA I GÓRNA STACJA) I INFRASTRUKTURA"

zlokalizowanego na działkach położonych w Harbutowicach, gmina Sułkowice – załącznik 1;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położonych w Harbutowicach, gmina Sułkowice – załącznik 2

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach - Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.

8.00 - 17.00 w poniedziałki

8.00 - 14.00 od wtorku do piątku

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

BUDOWA  WYCIĄGU  NARCIARSKIEGO  WRAZ  Z  URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI  ( DOLNA  I  GÓRNA  STACJA)  I  INFRASTRUKTURA


Załącznik nr 1

Teren na którym będzie zlokalizowane przedsięwzięcie:

Działki numer 2502, 2503, 2504, 2549, 2509/2, 2509/3, 2509/4,2510, 2511, 2508/3, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2521, 2522, 2523, 2524, 2520, 2519,2518, 1995, 1994, 1992, 1991, 1990,1989/1, 1987, 1989/2, 1988/1, 1984, 1986, 1985, 1983, 1981, 1982, 1978, 1979, 1977, 1976, 1975, 1974, 1971, 1970, 1963/1, 1980, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2025, 2026, 2027/1, 1958, 2545, 2543, 2548, 1957, 2526, 2546, 2547, 1841, 2509/3, 1988/1, 1979, 1977, 1975, 2027/1, 2516, 2514/4, 2517 i 2514/2 położone  w  miejscowości  Harbutowice, Gmina  Sułkowice.


Załącznik nr 2

Obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Działki numer 2502, 2503, 2504, 2549, 2509/2, 2509/3, 2509/4,2510, 2511, 2508/3, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2521, 2522, 2523, 2524, 2520, 2519,2518, 1995, 1994, 1992, 1991, 1990,1989/1, 1987, 1989/2, 1988/1, 1984, 1986, 1985, 1983, 1981, 1982, 1978, 1979, 1977, 1976, 1975, 1974, 1971, 1970, 1963/1, 1980, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2025, 2026, 2027/1, 1958, 2545, 2543, 2548, 1957, 2526, 2546, 2547, 1841, 2509/3, 1988/1, 1979, 1977, 1975, 2027/1, 2516, 2514/4, 2517 i 2514/2 położone  w  miejscowości  Harbutowice, Gmina  Sułkowice.