Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)FN-2: Udzielanie ulgi ustawowej inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wydatków. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Finansowy - Dział Podatków
wtorek, 19 czerwca 2012 21:18, odsłon: 1105

 

Usługa: Udzielanie ulgi ustawowej inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na:
 1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
 2. zakup i zainstalowanie
  1. deszczowni
  2. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę
  3. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Komórka organizacyjna: Referat Finansowy - Dział Podatków.
Numer: FN-2 wersja: 1 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach, Referat Finansowo-Księgowy - Dział Podatków i Opłat,
(parter, pokój 03),
Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Dział Podatków i Opłat.
Tel. 12 273 20 75, wew. 13 lub 33.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Wniosek o przyznanie ulgi.
 2. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych (kosztorys inwestycji).
 3. Oryginały rachunków lub uwierzytelnione odpisy potwierdzające poniesione wydatki.
Informacje o opłatach:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Podstawa prawna:
 • Art.13 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 Nr 136, poz. 969, ze zm.).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
Formularze wniosków do pobrania: