Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)FN-6: Przyjmowanie deklaracji podatkowych na podatek od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Finansowy - Dział Podatków
wtorek, 19 czerwca 2012 22:10, odsłon: 833

 

Usługa: Przyjmowanie deklaracji podatkowych na podatek od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych.
Komórka organizacyjna: Referat Finansowy - Dział Podatków.
Numer: FN-6 wersja: 1 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach, Referat Finansowo-Księgowy - Dział Podatków i Opłat,
(parter, pokój 03),
Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Dział Podatków i Opłat.
Tel. 12 273 20 75, wew. 13 lub 33.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Deklaracja na podatek od środków transportowych; druki DT-1 z załącznikiem DT-1A
  2. W przypadku korekty deklaracji wymagane są dokumenty uzasadniające korektę.
Informacje o opłatach:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy:
 
Podstawa prawna:
Art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613 ze zm.).
Tryb odwoławczy:
 
Uwagi, informacje dodatkowe:
Składający: Podatnicy podatku od środków transportowych.

Termin składania: Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Formularze wniosków do pobrania: