Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)FN-7: Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Finansowy - Dział Podatków
wtorek, 19 czerwca 2012 22:18, odsłon: 2371

 

Usługa: Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:
- umarzanie zaległości podatkowej, odraczanie terminów płatności,
- rozłożenie płatności podatku na raty.
Komórka organizacyjna: Referat Finansowy - Dział Podatków.
Numer: FN-7 wersja: 1 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach, Referat Finansowo-Księgowy - Dział Podatków i Opłat,
(parter, pokój 03),
Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Dział Podatków i Opłat.
Tel. 12 273 20 75, wew. 13 lub 33.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Wniosek o przyznanie ulgi wraz z uzasadnieniem.
Informacje o opłatach:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od złożenia wniosku.
Podstawa prawna:
Art. 67a i art. 67b Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe:
  • W przypadku gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą , wniosek rozpatrywany jest zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 59, poz.404).
Formularze wniosków do pobrania: