Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)FN-9: Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Finansowy - Dział Podatków
wtorek, 19 czerwca 2012 22:27, odsłon: 936

 

Usługa: Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Komórka organizacyjna: Referat Finansowy - Dział Podatków.
Numer: FN-9 wersja: 1 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach, Referat Finansowo-Księgowy - Dział Podatków i Opłat,
(parter, pokój 03),
Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Dział Podatków i Opłat.
Tel. 12 273 20 75, wew. 13 lub 33.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz faktury VAT albo potwierdzone kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
  2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się od dnia 01 lutego do 28 lutego i od dnia 01 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.
Informacje o opłatach:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
  1. od 01 kwietnia do 30 kwietnia - jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 01 lutego do 28 lutego.
  2. od 01 października do 31 października - jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 01 sierpnia do 31 sierpnia.
Formularze wniosków do pobrania: