Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Biertowicach. Drukuj Email
poniedziałek, 25 czerwca 2012 17:23, odsłon: 301

Zarządzenie Nr 71/2012
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Biertowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) -

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Biertowicach.

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz

Piotr Pułka

 

Załącznik - ogłoszenie