Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Upływa termin składania wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Drukuj Email
czwartek, 28 czerwca 2012 15:36, odsłon: 474

KOMUNIKAT
w sprawie terminu składania wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


W roku bieżącym ostatnim dniem składania wniosków jest sobota (30 czerwca 2012 r.)

W związku z powyższym w celu zachowania terminu określonego w art.9b ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami) wnioski powinny być złożone:
- osobiście - do dnia 29 czerwca 2012 r. (piątek) do godz. 14.30, lub
- pocztą- do dnia 30 czerwca 2012 r. (sobota) włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

 
Wnioski wysyłane pocztą prosimy kierować na adres:
Urząd Miejski w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice, Rynek 1

Zastępca Burmistrza Gminy
Rozalia Oliwa