Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XXIV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
poniedziałek, 27 sierpnia 2012 12:20, odsłon: 572

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że

XXIV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach

odbędzie się w dniu:

30 sierpnia 2012 r. (czwartek)

w Sali Samorządowej w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, o godz. 12.00

(Sułkowice, Rynek 6)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice – w jego granicach administracyjnych;
  2. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułkowice, w miejscowości Harbutowice;
  3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XVII/85/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
  Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Komisji stałych za pierwsze półrocze 2012 r.
 8. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 9. Interpelacje i zapytania – odpowiedzi.
 10. Informacja o bilansie skonsolidowanym Gminy Sułkowice sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 r.
 11. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 r.;
  2. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułkowice;
  3. udzielenia bezprocentowej pożyczki dla OSP w Harbutowicach na realizację operacji współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;
  4. ustalenia Nagrody Samorządowej Rady Miejskiej w Sułkowicach;
  5. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sułkowicach do określenia w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sułkowicach terminu i miejsca wykonania zadania w czasie jego podróży służbowej oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia takiej podróży;
  6. zmiany uchwały dotyczącej ustalenia składów osobowych oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej;
  7. zmiany uchwały dotyczącej ustalenia składów osobowych oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej;
  8. sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sułkowice;
  9. przyjęcia darowizny gruntowej, położonej w Krzywaczce.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.