Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Katalog usług
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 USC-1: Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu). 4759
2 USC-2: Wydanie zaświadczenia o prawie zawarcia małżeństwa za granicą. 1066
3 USC-3: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do małżeństwa konkordatowego). 2026
4 USC-4: Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 1344
5 USC-5: Rejestracja urodzeń. 1037
6 USC-6: Rejestracja zgonów. 1263
7 USC-7: Transkrypcja aktu małżeństwa (wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa zawartego za granicą). 1761
8 USC-8: Uzupełnienie aktu (dotyczy wszystkich rodzajów aktów stanu cywilnego). 1033
9 USC-9: Transkrypcja aktu urodzenia (wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą). 1320
10 USC-10: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego (dotyczy wszystkich rodzajów aktów stanu cywilnego). 1005
11 USC-11: Przyjęcie zgłoszenia urodzenia noworodka - w przypadku, gdy żadne z rodziców nie mieszka na terenie gminy, w której znajduje się USC właściwy do sporządzenia aktu urodzenia dziecka. 1150
12 USC-12: Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka (także poczętego). 1114
13 USC-13: Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na ślub cywilny. 7464
14 USC-14: Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. 1058
15 USC-15: Wnioskowanie o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (dotyczy jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego). 963
16 USC-16: Transkrypcja aktu zgonu (wpisanie do polskich ksiąg aktu zgonu sporządzonego za granicą). 2568
17 USC-17: Zmiana oraz ustalenie pisowni imion i nazwisk. 1337