Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Uchwały Rady Miejskiej - Oświata
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Data Odsłony
1 Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/339/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania... 2019-09-30 78
2 UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/303/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2019-05-20 101
3 UCHWAŁA NR VII/42/2019 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych... 2019-05-20 141
4 UCHWAŁA NR VIII/58/2019 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia... 2019-05-16 64
5 UCHWAŁA NR XLIX/303/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sułkowice 2018-08-29 162
6 UCHWAŁA NR XLIX/302/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/339/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego ... 2018-06-18 171
7 Uchwała Nr XLIV/263/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. W sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/171/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. W sprawie projektu dostosowania sieci szkół... 2018-01-30 94
8 UCHWAŁA NR XL/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sułkowice 2017-08-28 124
9 Uchwała Nr XXXV/181/2017 Rady Miejskiej W Sułkowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-16 373
10 Uchwała Nr XXXIII/172/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 2017-01-30 483
11 Uchwała Nr XXXIII/173/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 2017-01-30 221
12 Uchwała NrXXI/115/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice”. 2016-06-23 221
13 Uchwała Nr XLIII/339/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice. 2010-03-11 861
14 Uchwała Nr XXIII/186/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym. 2008-09-25 782
15 UCHWAŁA Nr IX/57/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej będących pracownikami placówek oświatowych... 2007-04-26 675