Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Uchwały Rady Miejskiej - Oświata
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Data Odsłony
1 UCHWAŁA NR XLIX/303/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sułkowice 2018-08-29 65
2 UCHWAŁA NR XLIX/302/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/339/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego ... 2018-06-18 45
3 UCHWAŁA NR XLVII/278/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących ... 2018-03-19 52
4 Uchwała Nr XLIV/263/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. W sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/171/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. W sprawie projektu dostosowania sieci szkół... 2018-01-30 26
5 UCHWAŁA NR XL/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sułkowice 2017-08-28 44
6 Uchwała Nr XXXV/181/2017 Rady Miejskiej W Sułkowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-16 234
7 Uchwała Nr XXXIII/172/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 2017-01-30 333
8 Uchwała Nr XXXIII/173/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 2017-01-30 142
9 Uchwała Nr XXI/116/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom, form i zakresu pomocy, trybu postępowania, a także grupy osób uprawnionych do pomocy w ramach 2016-06-23 113
10 Uchwała NrXXI/115/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice”. 2016-06-23 125
11 Uchwała Nr XLIII/339/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice. 2010-03-11 780
12 Uchwała Nr XXIII/186/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym. 2008-09-25 645
13 Uchwała Nr XXII/177/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice. 2008-08-28 510
14 UCHWAŁA Nr IX/57/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej będących pracownikami placówek oświatowych... 2007-04-26 559