Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach Drukuj Email
piątek, 01 marca 2013 11:33

Inwestycja zrealizowana

Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach

Inwestor Gmina Sułkowice
Całkowita wartość zadania 4 190 876,79 zł brutto
Źródło dofinansowania

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Działanie 6.1. Rozwój miast

Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

Otrzymane dofinansowanie

2 168 544,68 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Budżet Państwa)

Termin realizacji zadania 2011 r. - 2012 r.
Wykonawca robót

ETAP I:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno - Inżynieryjnego Sp. z o.o.

Kraków, ul. Bajeczna 6

Inspektor nadzoru: Irena Kmiecik

 

ETAP II:

Przedsiębiorstwo Hydrowit Władysław Witek

Tłuczań 229A, Brzeźnica

Inspektor nadzoru: Łukasz Uryga

Opis inwestycji

W ramach projektu została zrewitalizowana przestrzeń publiczna o łącznej powierzchni 3,56 ha, w tym:

1) zbiornik wodny o powierzchni ok. 10.000 m2 i pojemności 23 000 m3

2) amfiteatr (zadaszona scena oraz widownia) o powierzchni ok. 158 m2

 

Dodatkowo został wybudowany budynek wypożyczalni sprzętu i toalet publicznych oraz grill wraz z ławeczkami. Zostały także urządzone alejki spacerowe wraz z oświetleniem oraz dokonano nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SUŁKOWICE