Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

Wybory samorządowe 2018

wybory avatar

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Wybory samorządowe 2018
Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach OKW w wyborach samorządowych 2018 Drukuj Email
piątek, 21 września 2018 10:20

wybory avatar

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Krakowie III przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Pełna treść informacji.

 
Obwody głosowania - numery, granice oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Drukuj Email
poniedziałek, 17 września 2018 10:22

 

 wybory avatar

 UCHWAŁA NR XLVII/282/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Sułkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pełna treść uchwały.

 
Okręgi wyborcze - granice, numery oraz liczby radnych wybieranych. Drukuj Email
poniedziałek, 17 września 2018 10:19

 

 wybory avatar

UCHWAŁA NR XLVII/281/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Sułkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Pełna treść uchwały.

 
Miejska Komisja Wyborcza w Sułkowicach Drukuj Email
czwartek, 13 września 2018 13:02

Miejska Komisja Wyborcza w Sułkowicach

wybory avatar

Skład, siedziba i terminy dyżurów.
 Informacje szczegółowe znajdują się w zakładce Wybory Samorządowe 2018 po lewej stronie.
Tam również zamieszczone są  informacje o głosowaniu osób niepełnosprawnych, korespondencyjnym oraz aktualności MKW.

Więcej…
 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12.09.20018 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Sułkowicach Drukuj Email
czwartek, 13 września 2018 12:59

wybory avatar

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Sułkowicach

 

Dokument w formacie PDF

 
Terminy dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Sułkowicach Drukuj Email
środa, 12 września 2018 09:05

wybory avatarInformacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sułkowicach

z dnia 11 września 2018 r. o terminach dyżurów 

Miejskiej Komisji Wyborczej

Więcej…
 
Powołanie Terytorialnych Komisji Wyborczych Drukuj Email
środa, 12 września 2018 08:40

wybory avatarPostanowienie Komisarza Wyborczego

w Krakowie III z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Więcej…
 
Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Krakowie Drukuj Email
czwartek, 06 września 2018 10:13

kbw krakow

 
Państwowa Komisja Wyborcza - Krajowe Biuro Wyborcze Drukuj Email
czwartek, 06 września 2018 10:04
logo PKW     Logo KBW

     

 
Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej (miejskiej) komisji wyborczej Drukuj Email
poniedziałek, 27 sierpnia 2018 13:04

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej (miejskiej) komisji wyborczej

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561), podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sułkowicach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Więcej…
 
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Drukuj Email
poniedziałek, 27 sierpnia 2018 11:42

INFORMACJA Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Więcej…
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Drukuj Email
piątek, 17 sierpnia 2018 12:48

Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę dnia 21 października 2018 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Więcej…
 
Powołano Urzędników Wyborczych Drukuj Email
piątek, 11 maja 2018 08:30

wybory 2018Urzędnik Wyborczy Gminy Sułkowice

Urzędnikiem Wyborczym Gminy Sułkowice został 
Kamil Kozieł

- jak informuje Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Krakowie. Powołany został z dniem 30 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji - na stronie Delegatury KBW w Krakowie

 
Nabór na urzędników wyborczych Drukuj Email
piątek, 16 marca 2018 10:24

Termin naboru na urzędników wyborczych przedłużony do 6 kwietnia 2018

Na podst. uchwał Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz z dnia 12 marca 2018 r.zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Więcej…
 
Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! Drukuj Email
piątek, 23 lutego 2018 14:23

Więcej…
 
Nabór na urzędników wyborczych Drukuj Email
piątek, 23 lutego 2018 14:16

Nabór na urzędników wyborczych

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Więcej…