Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Decyzje środowiskowe
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj Email
czwartek, 05 stycznia 2017 13:46

Sułkowice, 05.01.2017 r.

 

GP.6220.10.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 05.01.2017 r., na wniosek Pana  Marcina Kita, 34-600 Limanowa, ul. Marsów 2 - pełnomocnika: ZGK Sułkowice Sp. z o.o., 32-440 Sułkowice, Biertowice 236 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj Email
poniedziałek, 02 stycznia 2017 13:45

Sułkowice, 02.01.2017 r.

GP.6220.13.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 02.01.2017 r., na wniosek Pani  Anny Musiał, XXXX XXXXX - pełnomocnika: FROST Paweł Maj, 32-440 Sułkowice, Biertowice 259 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

Przebudowa budynku magazynowo - handlowo - produkcyjnego i usługowego”

zlokalizowanego na działce nr 23 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice, oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 23 położoną w Biertowicach, gmina Sułkowice.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Drukuj Email
piątek, 23 grudnia 2016 13:35

Sułkowice, 23.12.2016 r.

GP.6220.13.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z poźn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 j.t.) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

postanowiono

 

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

Przebudowa budynku magazynowo - handlowo - produkcyjnego i usługowego”

 

zlokalizowanego na działce nr 23 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice,

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 23 położoną w Biertowicach, gmina Sułkowice.

 

Więcej…
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj Email
piątek, 23 grudnia 2016 13:31

 

Sułkowice, dnia 23.12.2016 r.

 

GP.6220.13.2016

 

 

 

Zawiadomienie

 

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

 

 

 

"Przebudowa budynku magazynowo - handlowo - produkcyjnego i usługowego"

Więcej…
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj Email
środa, 14 grudnia 2016 15:32

Sułkowice, dnia 14.12.2016 r.

GP.6220.10.2016

 

Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

 

„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

 

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Drukuj Email
środa, 14 grudnia 2016 15:30

Sułkowice, 14.12.2016 r.

GP.6220.10.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn.zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z poźn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

postanowiono

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

 

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj Email
poniedziałek, 28 listopada 2016 17:08

Sułkowice, 28.11.2016 r.

GP.6220.13.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn. zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że na wniosek z dnia 07.11.2016 r. (data wpływu 08.11.2016 r.) Pani Anny Musiał, 32-031 Mogilany, Chorowice 144, pełnomocnika

Wnioskodawcy: FROST Paweł Maj, 32-440 Sułkowice, Biertowice 259

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Przebudowa budynku magazynowo - handlowo - produkcyjnego i usługowego”

 

zlokalizowanego na działce nr 23 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice (załącznik 1),

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 23 położoną w Biertowicach, gmina Sułkowice (załącznik 1).

 

Więcej…
 
Zawiadomienie o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia Drukuj Email
piątek, 21 października 2016 13:47

Sułkowice, 21.10.2016 r.

GP.6220.10.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn.zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z poźn. zm) w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10.10.2016 r. (data wpływu 13.10.2016 r.)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że w dniu 20.10.2016 r. wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj Email
wtorek, 04 października 2016 08:44

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn. zm.)
z a w i a d a m i a   s i ę,
że na wniosek z dnia 20.09.2016 r. (data wpływu 22.09.2016 r.) Pana Marcina Kita, 34-600 Limanowa, ul. Marsów 2, pełnomocnika
Wnioskodawcy: ZGK Sułkowice Sp. z o. o.,
                         32-440 Sułkowice, Biertowice 236
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

 

Pałna treść zawiadomienia.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 10