Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Decyzje środowiskowe
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj Email
piątek, 16 września 2016 14:07

Sułkowice, 16.09.2016 r.

GP.6220.7.2016

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 16.09.2016 r., na wniosek Pana  Dariusza Bednarczyka, Biuro Inżynierskie BTB, ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków - pełnomocnika: Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

Budowa nowego obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w m. Krzywaczka w ciągu drogi powiatowej nr 1940K Krzywaczka - Skawina wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

 

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Drukuj Email
środa, 31 sierpnia 2016 14:24

Sułkowice, 31.08.2016 r.

GP.6220.7.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn.zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 oraz § 3 ust. 1 pkt. 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

postanowiono

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Budowa nowego obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w m. Krzywaczka w ciągu drogi powiatowej nr 1940K Krzywaczka - Skawina wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

 

Więcej…
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj Email
środa, 31 sierpnia 2016 14:23

 

Sułkowice, dnia 31.08.2016 r.

GP.6220.7.2016

 

Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

 

„Budowa nowego obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w m. Krzywaczka w ciągu drogi powiatowej nr 1940K Krzywaczka - Skawina wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

 

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj Email
czwartek, 18 sierpnia 2016 11:51

 

Sułkowice, 18.08.2016 r.

GP.6220.6.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 18.08.2016 r., na wniosek Pana  Tomasza Ryś, Droginia 250, 32-400 Myślenice - pełnomocnika: Pana Piotra Światłonia, Firma Usługowo - Handlowa, Handel tarcicą i wyrobami z drewna - Światłoń Piotr, Rudnik, ul. Centralna 140, 32-440 Sułkowice wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

„Zwiększenie zdolności produkcyjnej tartaku zlokalizowanego w istniejącym budynku magazynowo - produkcyjnym do ilości 12 000 m3 drewna/rok (czyli powyżej 10 000 m3) wraz z instalacją do impregnacji drewna oraz wolnostojącą próżniową komorą suszarniczą”

 

Więcej…
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj Email
wtorek, 09 sierpnia 2016 07:37

„Zwiększenie zdolności produkcyjnej tartaku zlokalizowanego w istniejącym budynku magazynowo - produkcyjnym do ilości 12 000 m3 drewna/rok (czyli powyżej 10 000 m3) wraz z instalacją do impregnacji drewna oraz wolnostojącą próżniową komorą suszarniczą”

 
Zawiadomienie o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia Drukuj Email
czwartek, 04 sierpnia 2016 08:48

„Budowa nowego obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w m. Krzywaczka w ciągu drogi powiatowej nr 1940K Krzywaczka - Skawina wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

 
Zawiadomienie o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia Drukuj Email
poniedziałek, 18 lipca 2016 16:47

Sułkowice, 18.07.2016 r.

 

GP.6220.6.2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia

 

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn.zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z poźn. zm) w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10.06.2016 r. (data wpływu 16.06.2016 r.)

 

z a w i a d a m i a   s i ę,

 

że w dniu 15.07.2016 r. wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Zwiększenie zdolności produkcyjnej tartaku zlokalizowanego w istniejącym budynku magazynowo - produkcyjnym do ilości 12 000 m3drewna/rok (czyli powyżej 10 000 m3) wraz z instalacją do impregnacji drewna oraz wolnostojącą próżniową komorą suszarniczą”

 

zlokalizowanego na działce nr 3317/2 położonej w Rudniku, gmina Sułkowice (załącznik 1)

 

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położone w Rudniku, gmina Sułkowice (załącznik 1),

 

którego inwestorem jest Piotr Światłoń,

 

    Firma Usługowo - Handlowa

 

                                        Handel tarcicą i wyrobami z drewna - Światłoń Piotr

 

                                        Rudnik, ul. Centralna 140, 32-440 Sułkowice

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj Email
środa, 25 maja 2016 10:41

Sułkowice, 25.05.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Zwiększenie zdolności produkcyjnej tartaku zlokalizowanego w istniejącym budynku magazynowo - produkcyjnym do ilości 12 000 m3drewna/rok (czyli powyżej 10 000 m3) wraz z instalacją do impregnacji drewna oraz wolnostojącą próżniową komorą suszarniczą”

 

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 10