Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Decyzje środowiskowe
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ... Drukuj Email
poniedziałek, 23 maja 2016 16:27

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowa nowego obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w m. Krzywaczka w ciągu drogi powiatowej nr 1940K Krzywaczka - Skawina wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego"

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Drukuj Email
wtorek, 21 kwietnia 2015 12:16

Sułkowice, 21.04.2015 r.

GP.6220.2.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 21.04.2015 r., na wniosek Pana Marcina Kita, 34-600 Limanowa, ul. Marsów 2 - pełnomocnika: Zakładu Gospodarki Komunalnej Sułkowice Sp. z o.o., Biertowice 236, 32-440 Sułkowice

wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

"Projekt sieci wodociągowej oraz zbiornika wodnego o poj. 200m3 w miejscowości Harbutowice"

Więcej…
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj Email
czwartek, 09 kwietnia 2015 13:23

Sułkowice, dnia 08.04.2015 r.

 

GP.6220.2.2015

 

 

 

Zawiadomienie

 

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

 

„Projekt sieci wodociągowej oraz zbiornika wodnego o poj. 200 m3 w miejscowości Harbutowice”

Więcej…
 
Obwieszczenie nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Drukuj Email
czwartek, 09 kwietnia 2015 13:22

 

Sułkowice, 08.04.2015 r.

 

GP.6220.2.2015

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

 

 

postanowiono

 

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Projekt sieci wodociągowej oraz zbiornika wodnego o poj. 200m3 w miejscowości Harbutowice”

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Drukuj Email
poniedziałek, 23 marca 2015 14:23

Sułkowice, 23.03.2015 r.

 

GP.6220.6.2014 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 13.03.2013 r., na wniosek Pana  Marka Brenneisen, 33-300 Nowy Sącz, ul. Hallera 17/18 - pełnomocnika: Zakładu Gospodarki Komunalnej Sułkowice Sp. z o.o., Biertowice 236, 32-440 Sułkowice

 

wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

 

„Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Krzywaczka i częściowo Biertowice /do oczyszczalni ścieków  w Biertowicach/”

 

 

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Drukuj Email
piątek, 13 marca 2015 10:49

Sułkowice, 13.03.2015 r.

 

GP.6220.5.2014

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 13.03.2013 r., na wniosek Pana Wiesława Stręk, zam. 32-440 Sułkowice, ul. Zagumnie 226 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

 

„Budowa budynku produkcyjno usługowego ślusarstwa artystycznego wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz częścią socjalną”

 

 

 

zlokalizowanego na działce nr 1531/2 położonej w Sułkowice, gmina Sułkowice;

 

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1531/2, 1532, 1531/1, 1535/3, 1529 położone w Sułkowicach, gmina Sułkowice.

 

Więcej…
 
Projekt sieci wodociągowej oraz zbiornika wodnego o poj. 200m3 w miejscowości Harbutowice. Drukuj Email
środa, 11 marca 2015 10:55

Sułkowice, 11.03.2015 r.

GP.6220.2.2015

 ZAWIADOMIENIE

o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj Email
piątek, 27 lutego 2015 10:08

Sułkowice, dnia 27.02.2015 r.

 

GP.6220.6.2014

 

 

 

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

 

„Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Krzywaczka i częściowo Biertowice /do oczyszczalni ścieków  w Biertowicach/”

 

 

Więcej…
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj Email
środa, 25 lutego 2015 16:00

Sułkowice, dnia 25.02.2015 r.

GP.6220.5.2014

 

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

„Budowa budynku produkcyjno usługowego ślusarstwa artystycznego wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz częścią socjalną”

 

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 10