Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Ogłoszenia
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach na stanowisko Inspektor/Podinspektor w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji Drukuj Email
piątek, 11 października 2019 12:23

Sułkowice, 09.10.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach

na stanowisko

Inspektor/Podinspektor w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana

Pani Justyna Marzec, zamieszkała w Sułkowicach

Więcej…
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. archiwizacyjnych i obsługi klienta Drukuj Email
piątek, 20 września 2019 14:22

Sułkowice, 20.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach

na stanowisko

Inspektor/Podinspektor ds. archiwizacyjnych i obsługi klienta

Więcej…
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. inwestycyjno-remontowych obiektów komunalnych Drukuj Email
piątek, 20 września 2019 14:20

Sułkowice, 20.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach

na stanowisko

Inspektor/Podinspektor ds. inwestycyjno-remontowych obiektów komunalnych

Więcej…
 
Bezpłatne badania mammograficzne Drukuj Email
czwartek, 19 września 2019 11:17

mammografia logo

Zapraszamy Panie na bezpłatne badanie mammograficzne
Mobilna pracownia mammograficzna LUXMED będzie czekała na Panie 3 października 2019 w godzinach od 13.00 do 16.00 przy Ośrodku Zdrowia w Sułkowicach na ul. Szkolna 9.
Badanie mammograficzne przeprowadzane jest w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, nie wymaga żadnego skierowania i jest bezpłatne dla Pań w wieku 50-69 lat.
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. (58) 666 24 44, pn.-pt.: 8:00- 20:00 sob.: 9:00-15:00.

Więcej…
 
Zawiadomienie o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia Drukuj Email
czwartek, 19 września 2019 10:22

Sułkowice, 19.09.2019 r.

GP.6220.4.2019ZAWIADOMIENIE
o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w związku z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 02.09.2019 r.


z a w i a d a m i a   s i ę,

że w dniu 17.09.2019 r. wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa drogi dojazdowej i obiektu mostowego w miejscowości Sułkowice, Gmina Sułkowice”

zlokalizowanego na działkach nr 281, 158, 9/1 położonych w miejscowości Sułkowice, gmina Sułkowice; oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 281, 158, 9/1 położone w miejscowości Sułkowice, gmina Sułkowice,
którego inwestorem jest:   *********
pełnomocnik:    Pani Iwona Gryglak, Pracownia Inżynierska „PRO – DM”,
                      Droginia 386, 32-400 Myślenice.


W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonym uzupełnieniem dokumentacji sprawy w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:
8:00 - 16:00 w poniedziałki
8:00 - 14:00 od wtorku do piątku
oraz wnosić uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w formie: pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, na adres: Burmistrz Gminy Sułkowice Rynek 1, 32-440 Sułkowice. [ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ].
Uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomienia organu administracyjnego o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 19.09.2019 r.

********* dane niedostępne / zastrzeżone z uwagi na ochronę danych osobowych

 
Nabór na stanowisko Inspektor/Podinspektor w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji Drukuj Email
poniedziałek, 16 września 2019 16:55

Burmistrz Gminy Sułkowice
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko
Inspektor/Podinspektor w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji

 

Więcej…
 
Wykaz lokali usytuowanych w przyziemiu budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do przekazania w użyczenie na rzecz PZER (przedłużenie dotychczasowych umów). Drukuj Email
czwartek, 12 września 2019 13:07

WYKAZ

 

lokali usytuowanych w przyziemiu budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do przekazania w użyczenie na rzecz PZER (przedłużenie dotychczasowych umów).

 

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w BIP-ie oraz na stronie internetowej UM, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).


 

Sułkowice, dnia 09.09.2019 r.

Sporządziła: Ewa Fliśnik Ref. Gospodarki Przestrzennej i OŚ Tel. (12) 273-20-75.

 

Pełna treść ogłoszenia w formacie pdf.

 

 
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Drukuj Email
czwartek, 05 września 2019 10:38

Sułkowice, dnia 05.09.2019 r.

GP.6220.4.2019


OBWIESZCZENIE


    Zgodnie z art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)


Burmistrz Gminy Sułkowice

podaje do publicznej wiadomości


że wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi dojazdowej i obiektu mostowego w miejscowości Sułkowice, Gmina Sułkowice” zlokalizowanego na działkach nr 281, 158, 9/1, nie zostanie załatwiony w ustawowym terminie ze względu na złożoność sprawy oraz konieczność uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień w ww. sprawie.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 5 marzec 2020 r.


Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sułkowicach oraz na BIP Gminy Sułkowice.

 
Nabór na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. archiwizacyjnych i obsługi klienta Drukuj Email
poniedziałek, 26 sierpnia 2019 16:41

 

 

Burmistrz Gminy Sułkowice

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko
Inspektor/Podinspektor ds. archiwizacyjnych i obsługi klienta

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 30