Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Ogłoszenia
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Drukuj Email
czwartek, 19 lutego 2015 16:20

Sułkowice, 19.02.2015 r.

 

GP.6220.6.2014

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

 

 

postanowiono
nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:
"Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Krzywaczka i częściowo Biertowice /do oczyszczalni ścieków  w Biertowicach/"

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości położonych w Sułkowicach, stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do przekazania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na usytuowanie reklamy Drukuj Email
czwartek, 19 lutego 2015 15:57


W Y K A Z

nieruchomości  położonych w Sułkowicach,  stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do przekazania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na usytuowanie reklamy.

 

(pełna treść dostępna w formacie pdf)

 
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Drukuj Email
piątek, 06 lutego 2015 16:27

W Y K A Z 

 

nieruchomości  stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Więcej…
 
Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Drukuj Email
piątek, 06 lutego 2015 16:26

Sułkowice, 06.02.2015 r.

 

GP.6220.5.2014

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

 

 

postanowiono
nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

  

 

BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO USŁUGOWEGO ŚLUSARSTWA ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI MAGAZYNOWYMI ORAZ CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj Email
piątek, 06 lutego 2015 16:25

Sułkowice, 06.02.2015 r.

GP.6220.2.2015

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że na wniosek z dnia 29.01.2015 r., skorygowany w dniu 04.02.2015 r.,

Pana Marcina Kita, 34-600 Limanowa, ul. Marsów 2, pełnomocnika

Inwestora: Zakładu Gospodarki Komunalnej Sułkowice Sp. z o.o., Biertowice 236,

32-440 Sułkowice,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

"Projekt sieci wodociągowej oraz zbiornika wodnego o poj. 200 m3 w miejscowości Harbutowice"

Więcej…
 
Wykaz lokali przeznaczonych do przekazania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Drukuj Email
czwartek, 05 lutego 2015 17:13

W Y K A Z

lokali położonych w budynku stanowiącym własność gminy Sułkowice przeznaczonych do przekazania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego( budynek przystanku PKS w Sułkowicach ).

Więcej…
 
Nabór na stanowisko głównego księgowego Drukuj Email
środa, 04 lutego 2015 17:24

 

Kierownik Świetlicy Środowiskowej
ogłasza nabór na wolne stanowisko

 

 

 

Główny księgowy
w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

 

 

Więcej…
 
Zawiadomienie o uzupełnieniu i skorygowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia Drukuj Email
poniedziałek, 12 stycznia 2015 18:03

Sułkowice, 12.01.2015 r.

GP.6220.5.2014


ZAWIADOMIENIE
o uzupełnieniu i skorygowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia


Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 267), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w zawiązku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 05.12.2014 r. (data wpływu 09.12.2014 r.)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że w dniu 05.01.2015 r. wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowa budynku produkcyjno usługowego ślusarstwa artystycznego wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz częścią socjalną."
zlokalizowanego na działce nr 1531/2 położonej w Sułkowice, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1531/2, 1532, 1531/1, 1535/3, 1529 położone w Sułkowicach, gmina Sułkowice;
którego inwestorem jest Pan Wiesław Stręk zam. 32-440 Sułkowice, ul. Zagumnie 226

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj Email
środa, 31 grudnia 2014 13:17

Sułkowice, 31.12.2014 r.

GP.6220.6.2014

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a   s i ę,
że na wniosek z dnia 30.12.2014 r. (data wpływu 31.12.2014 r.) Pana Marka Brenneisen,
33-300 Nowy Sącz, ul. Hallera 17/18, pełnomocnika
Inwestora: Zakładu Gospodarki Komunalnej Sułkowice Sp. z o.o., Biertowice 236,
32-440 Sułkowice,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Krzywaczka i częściowo Biertowice /do oczyszczalni ścieków w Biertowicach/"

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnie >>

Strona 21 z 30