Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Ogłoszenia
Nabór na stanowisko Podinspektor ds. organizacyjno - prawnych Drukuj Email
piątek, 31 stycznia 2014 14:27

Sułkowice, 31 stycznia 2014 r.

Urząd Miejski w Sułkowicach

Rynek 1, 32-440 Sułkowice

Burmistrz Gminy Sułkowice

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko
Podinspektor ds. organizacyjno - prawnych

Więcej…
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice Drukuj Email
czwartek, 09 stycznia 2014 16:14

 

Sułkowice, dnia 9 stycznia 2014 r.

 

 

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w  jego granicach administracyjnych w zakresie określonym uchwałą Nr XXXV/223/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do  sporządzenia zmiany planu

 

Więcej…
 
Zagubiony pies czeka na właściciela Drukuj Email
piątek, 03 stycznia 2014 14:40

W noc sylwestrową w Krzywaczce został znaleziony pies. Czeka na własciciela w Hotelu dla psów Lupus w Głogoczowie, telefon 695 307 709.

 

 
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Drukuj Email
wtorek, 17 grudnia 2013 12:38

WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.Dokument do pobrania w formacie PDF


 
Konkurs ofert na wyłonienie w roku 2014 realizatora Programu zdrowotnego. Drukuj Email
czwartek, 28 listopada 2013 15:01

ZARZĄDZENIE NR 98/2013

BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie w roku 2014 realizatora Programu zdrowotnego

„Rehabilitacja lecznicza – fizjoterapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz dzieci i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Sułkowice na lata 2013-2015”.

TREŚĆ CAŁEGO ZARZĄDZENIA

Załacznik nr 2 - formularz ofertowy w wersji word

Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta w wersji word

 
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Drukuj Email
czwartek, 28 listopada 2013 13:20

WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

 

Dokument do pobrania w formacie PDF

 

 
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Drukuj Email
czwartek, 21 listopada 2013 09:57

WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ... Drukuj Email
poniedziałek, 28 października 2013 16:58

Sułkowice, dnia 25.10.2013 r.

GP.6220.13.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 28.10.2013 r., na wniosek Pana Tadeusza Ryś - Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH, 32-442 Krzywaczka 487; po uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie znak: SKO.Oś/4170/61/2013 z dnia 17.06.2013 r. zaskarżonej decyzji znak: GP.6220.13.2012 z dnia 07.02.2013 r. po ponownym rozpoznaniu, wydana została decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia p/n:

"ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI MEBLI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII LASEROWEJ"

zlokalizowanego na działce nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach - Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.:

8.00 - 17.00 w poniedziałki

8.00 - 14.00 od wtorku do piątku

 

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 
Uzgodnienia dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Drukuj Email
czwartek, 24 października 2013 14:52

Uzgodnienie dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych w zakresie wprowadzenia do ustaleń planu zapisów umożliwiających realizację usług publicznych, w tym przedszkola, w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 113MU.

 
<< Początek < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnie >>

Strona 24 z 30