Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Ogłoszenia
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Drukuj Email
środa, 12 czerwca 2013 13:40

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia .... Drukuj Email
piątek, 24 maja 2013 14:06

Sułkowice, dnia 24.05.2013 r.

GP.6220.14.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 21.05.2013 r., na wniosek Pana Ryś - Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH, 32-442 Krzywaczka 487; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

"A. Budynek socjalny,

B. Budynek magazynu płyt wiórowych do produkcji mebli;

C. Budynek magazynu ślusarni",

zlokalizowanego na działkach nr 61/1, 61/2, 60/4, 60/1 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Rudnik Drukuj Email
wtorek, 21 maja 2013 11:17

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik w jej granicach administracyjnych

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. ), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XLVII/364/10 z dnia 27 maja 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik – w jej granicach administracyjnych:

Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Rudnik w Gminie Sułkowice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Więcej…
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Krzywaczka .... Drukuj Email
wtorek, 21 maja 2013 11:05

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka w jej granicach administracyjnych

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XLVII/363/10 z dnia 27 maja 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka – w jej granicach administracyjnych:

Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Krzywaczka w Gminie Sułkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 pok. nr 113 (Sala konferencyjna)

w dniach od 29 maja do 27 czerwca 2013 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Więcej…
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Drukuj Email
poniedziałek, 13 maja 2013 14:10

Sułkowice, dnia 10.05.2013 r..

GP.6220.14.2012

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

A. BUDYNEK SOCJALNY

B. BUDYNEK MAGAZYNU PŁYT WIÓROWYCH DO PRODUKCJI MEBLI

C. BUDYNEK MAGAZYNU ŚLUSARNI

zlokalizowanego na działkach nr 61/1, 61/2, 0/4 i 60/1 położone w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 61/1, 61/2, 60/4 i 60/1 położone w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

z wniosku Pana Tadeusz Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH 32-442 Krzywaczka 487

zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, pok. nr 116, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 13.05.2013r.

 
Wykaz lokali usytuowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, stanowiącym własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do przekazania w najem. Drukuj Email
wtorek, 30 kwietnia 2013 09:37
W Y K A Z

lokali usytuowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, stanowiącym własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do przekazania w najem w trybie przetargu, z przeznaczeniem pod handel lub usługi

Lp. Nr działki Powierzchnia działki Położenie i opis lokalu Okres trwania umowy Nr księgi wieczystej Przeznaczenie Stawka netto za m2
1. 140/1 20 m2 lokal położony w przyziemiu budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, przy ul. Szkolnej 9 3-10 lat KW 28446 usługi lub handel 15 zł

 

Więcej…
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice Drukuj Email
środa, 17 kwietnia 2013 15:20

Sułkowice, dnia 17 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych

Więcej…
 
Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Drukuj Email
czwartek, 11 kwietnia 2013 20:01

Sułkowice, dnia 11.04.2013 r.

GP.6220.1.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

postanowiono

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

ZAKŁAD PRODUKCYJNY Z MAGAZYNEM SUROWCÓW, ZAPLECZEM KONTROLI JAKOŚCI ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNYM

zlokalizowanego na działce nr ewid. 39 w Biertowicach, gmina Sułkowice,

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr ewid. 39 w Biertowicach, gmina Sułkowice,

 

z wniosku Pana Pawła Maj P.P.H.U. FROST, Astra Vernici Polska, Biertowice 259, 32-440 Sułkowice

Zainteresowane strony mogą zapoznać się pełną treścią postanowienia w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:

8:00 - 16:00 w poniedziałki

8:00 - 14:00 od wtorku do piątku

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 11.04.2013r.

 
Oferta pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach Drukuj Email
piątek, 22 marca 2013 14:29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach

poszukuje osoby posiadającej kwalifikacje do wykonywania zawodu: pedagoga, psychologa, terapeuty zajęciowego do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dzieci z autyzmem.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnie >>

Strona 26 z 30