Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Ogłoszenia
Obwieszczenie o udostępnieniu uzupełnienia raportu. Drukuj Email
czwartek, 21 marca 2013 12:54

Sułkowice, dnia 20.03.2013 r.

GP.6220.14.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 20.12.2012r. (uzupełniony 08.01.2013r) wpłynął wniosek Pana Tadeusz Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH, 32-442 Krzywaczka 487 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

A. BUDYNEK SOCJALNY

B. BUDYNEK MAGAZYNU PŁYT WIÓROWYCH DO PRODUKCJI MEBLI

C. BUDYNEK MAGAZYNU ŚLUSARNI

zlokalizowanego na działkach nr 61/1, 61/2, 60/4 i 60/1 położone w Krzywaczce, gmina Sułkowice; oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 61/1, 61/2, 60/4 i 60/1 położone w Krzywaczce, gmina Sułkowice

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj Email
czwartek, 14 marca 2013 10:01

Sułkowice, dnia 13.03.2013r

GP.6220.1.2013

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

zawiadamia  się,

że na wniosek z dnia 19.02.2013 r (data wpływu 20.02.2013 r ) uzupełnionego 12.03.2013 r  Pana Pawła Maj  P.P.H.U. Frost, Astra Vernici Polska; 32-440 Sułkowice, Biertowice 259  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

"Zakład produkcyjny z magazynem surowców, zapleczem kontroli jakości oraz zapleczem socjalnym."

zlokalizowanego na działce nr 39 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice;
oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 39 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n: ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ SP. Z O.O. .... Drukuj Email
piątek, 08 lutego 2013 15:09

 

Sułkowice, dnia 08.02.2013 r.

Znak: GP.6220.13.2012

 OBWIESZCZENIE

 Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 07.02.2013 r., na wniosek Pana Tadeusz Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH, 32-442 Krzywaczka 487; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:
ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI MEBLI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII LASEROWEJ
zlokalizowanego na działkach nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;
oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 60/3położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Obwieszczenie o wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach .... Drukuj Email
czwartek, 07 lutego 2013 23:55

 

Sułkowice, dnia 06.02.2013 r.

GP.6220.14.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 20.12.2012 r. (uzupełniony 08.01.2013r) wpłynął wniosek Pana Tadeusz Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH, 32-442 Krzywaczka 487 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

A. BUDYNEK SOCJALNY
B. BUDYNEK MAGAZYNU PŁYT WIÓROWYCH DO PRODUKCJI MEBLI
C. BUDYNEK MAGAZYNU ŚLUSARNI

Więcej…
 
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Drukuj Email
wtorek, 22 stycznia 2013 16:29

Sułkowice, dnia 22.01.2013 r.

GP.6220.14.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

postanowiono

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

A. BUDYNEK SOCJALNY

B. BUDYNEK MAGAZYNU PŁYT WIÓROWYCH DO PRODUKCJI MEBLI

C. BUDYNEK MAGAZYNU ŚLUSARNI

zlokalizowanego na działkach nr 61/1, 61/2, 60/4 i 60/1 położone w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Ogłoszenie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko.... Drukuj Email
czwartek, 03 stycznia 2013 21:08

Sułkowice, dnia 02.01.2013 r.

GP.6220.13.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 47 („instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli") Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

postanowiono

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI MEBLI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII LASEROWEJ

zlokalizowanego na działkach nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 60/3położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

z wniosku: Tadeusza Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH 32-442 Krzywaczka 487

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Drukuj Email
piątek, 21 grudnia 2012 19:20

 

Sułkowice, dnia 21.12.2012 r.

GP.6220.14.2012

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 20.12.2012 r Pana Tadeusza Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH 32-442 Krzywaczka 487
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

A. BUDYNEK SOCJALNY
B. BUDYNEK MAGAZYNU PŁYT WIÓROWYCH DO PRODUKCJI MEBLI
C. BUDYNEK MAGAZYNU ŚLUSARNI

zlokalizowanego na działkach nr 61/1, 61/2, 60/4 i 60/1 położone w Krzywaczce, gmina Sułkowice;
oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 61/1, 61/2, 60/4 i 60/1 położone w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Drukuj Email
piątek, 07 grudnia 2012 22:07

Sułkowice, dnia 07.12.2012 r.

GP.6220.13.2012

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 06.12.2012 r Pana Tadeusza Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH 32-442 Krzywaczka 487

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI MEBLI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII LASEROWEJ

zlokalizowanego na działkach nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnie >>

Strona 27 z 30