Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Ogłoszenia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n: "Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice - etap VI" Drukuj Email
czwartek, 29 listopada 2012 14:06

Sułkowice, dnia 29.11.2012 r.

Znak: GP.6220.8.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 29.11.2012 r., na wniosek Pani Iwony Napierała-Piątkowska, 64-000 Kościan, ul. Nacławska 11C/15 - pełnomocnika Inwestora: Gmina Sułkowice, 32-440 Sułkowice, Rynek 1; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

"Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice - etap VI"

zlokalizowanego na działkach położonych w Sułkowicach i w Harbutowicach, gmina Sułkowice (załączniki 1-8);

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położone w Sułkowicach i w Harbutowicach, gmina Sułkowice (załączniki 1-8);

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach - Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.

8.00 - 17.00 w poniedziałki

8.00 - 14.00 od wtorku do piątku

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Krzywaczce Drukuj Email
piątek, 23 listopada 2012 19:19

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Krzywaczce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1177/2 o pow. 0,09 ha, zabudowanej budynkiem dawnego przedszkola, o pow. ogólnej 302,9m2 , objętej KW KR1Y/00022284/5.

Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenach "MU" - tereny mieszkalnictwa i usług oraz "KZ" - tereny tras komunikacyjnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2013 r. o godz.10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 116.

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Drukuj Email
środa, 21 listopada 2012 21:16
WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Więcej…
 
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Drukuj Email
piątek, 09 listopada 2012 22:08

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Drukuj Email
wtorek, 30 października 2012 16:18

 

WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Więcej…
 
Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 20 m2 usytuowanego w przyziemiu budynku Ośrodku Zdrowia w Sułkowicach Drukuj Email
środa, 24 października 2012 20:21

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 20 m2 usytuowanego w przyziemiu budynku Ośrodku Zdrowia w Sułkowicach - ul. Szkolna 9, stanowiącego własność Gminy Sułkowice.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2012r o godz.10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1.

Więcej…
 
Postanowienie o nienałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice - etap VI Drukuj Email
środa, 10 października 2012 14:29

Sułkowice, dnia 10.10.2012 r.

GP.6220.8.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

postanowiono

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice - etap VI.

Więcej…
 
Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji paliw w Sułkowicach Drukuj Email
środa, 19 września 2012 13:35

Sułkowice, dnia 19.09.2012 r.

GP.6220.14.2011

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 14.09.2012 r., na wniosek Pana Przemysława Jarosik, Firma "EXPRES PLUS" Przemysław Jarosik 32-020 Wieliczka, ul. Narutowicza 5 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"Budowie stacji paliw płynnych ze zbiornikiem podziemnym, dwupłaszczowym o pojemności 25 m3 z dystrybutorami, ze zbiornikiem gazu płynnego LPG o pojemności 4,85 m3 naziemnym z dystrybutorem, budynkiem obsługi stacji wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wiatą zdarzeniową nad wyspą z dystrybutorami i infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja: działki nr 1606/1, 1606/2 i 1606/3 Sułkowice."

zlokalizowanego na działkach nr 1606/1, 1606/2 i 1606/3 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1606/1, 1606/2 i 1606/3 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
30.09.2012r. - termin płatności III raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Drukuj Email
poniedziałek, 17 września 2012 09:34

 

Urząd Miejski w Sułkowicach przypomina Przedsiębiorcom, że 30 września upływa termin płatności III raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 
<< Początek < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnie >>

Strona 28 z 30