Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

Wybory samorządowe 2018

wybory avatar

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Ogłoszenia
Zawiadomienie o drugim uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia Drukuj Email
piątek, 24 listopada 2017 11:01

 

Sułkowice, 24.11.2017 r.

GP.6220.4.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017.1257 t.j.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017.1405 t.j.) w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28.06.2017 r. (data wpływu 03.07.2017 r.)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że w dniu 22.11.2017 r. wpłynęło drugie uzupełnienie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa wyciągu narciarskiego POLGLOB 2P, trasy zjazdowej, słupów oświetleniowych wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną zasilającą napęd wyciągu, oświetlenie trasy zjazdowej, zasilanie urządzenia do naśnieżania oraz wewnętrznej instalacji wodnej zasilającej urządzenie do naśnieżania” oraz „Budowa zbiornika wodnego retencyjnego (buforowego) o maksymalnej pojemności V=9894 m3 dla celów zasilania instalacji naśnieżającej trasy wyciągu narciarskiego, celów przeciwpożarowych oraz retencji wód opadowych (spływu powierzchniowego) z obszaru stoku objętego istniejącą już inwestycją Szklana Góra”

zlokalizowanego na działkach nr 1980, 1981, 1985, 1986, 1989/1, 1989/2, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, położonych w Harbutowicach, gmina Sułkowice (załącznik 1)

 

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Drukuj Email
wtorek, 31 października 2017 11:03

Wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Więcej…
 
Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż Przedszkola nr 3 Drukuj Email
czwartek, 26 października 2017 08:02

Rokowania po drugim przetargu

Drugi przetarg na sprzedaż budynku dawnego przedszkola nr 3, podobnie jak pierwszy, nie doprowadził do jego sprzedaży. Burmistrz ogłosił więc rokowania, które odbędą się 22 listopada br. o godz. 1000 w pok. nr 113 Urzędu Miejskiego.

Termin pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenia zaliczki - do 16 listopada.

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Drukuj Email
poniedziałek, 23 października 2017 08:45

Sułkowice, 19.10.2017 r.

GP.6220.9.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1257)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że na wniosek z dnia 03.10.2017 r. (data wpływu 12.10.2017 r.) Pana Jerzego Gąciarza, Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70, pełnomocnika

Wnioskodawcy: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,

                          30-542 Kraków, ul. Mogilska 25

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w m. Krzywaczka w/c drogi krajowej nr 52 w km 69+822”

 

zlokalizowanego na działkach nr 75/1, 607/2 i 608/1 położonych w miejscowości Krzywaczka, gmina Sułkowice

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 75/1, 607/2 i 608/1 położone w miejscowości Krzywaczka, gmina Sułkowice.

 

Więcej…
 
Przystąpienie do sporządzenia zmian w planie dla Sułkwoic Drukuj Email
poniedziałek, 23 października 2017 08:40

komunikat

Obwieszczenie burmistrza

Burmistrz ogłosił obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Sułkowic. 

Zmiany obejmują korekty do ustaleń dotyczących kąta nachylenia głównych połaci dachowych budynków produkcyjno–usługowych.

Więcej…
 
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż Przedszkola nr 1 Drukuj Email
poniedziałek, 18 września 2017 15:01

Przetarg na sprzedaż starego budynku przedszkola nr 1 po raz drugi

komunikat

Do 13 października składać można  oferty w drugim pisemnym przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez burmistrza, na sprzedaż starego budynku przedszkola nr 1 w Sułkowicach.

Otwarcie przetargu nastapi 19 października o godz. 10.00.

Więcej…
 
Konkurs ofert na "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych". Drukuj Email
środa, 06 września 2017 12:22

Kto udzieli schronienia bezdomnym?

Do 27 września br. organizacje pożytku publicznego mogą składać oferty w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Gminy Sułkowice otwartego konkursu na realizację zadania "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych".

Więcej…
 
Ogłoszenie o drugim przetargu w sprawie sprzedaży Przedszkola nr 3 Drukuj Email
piątek, 25 sierpnia 2017 11:24

 Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza

drugi pisemny przetarg nieograniczony na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Sułkowicach, przy ul. Starowiejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5842/3 o pow. 0.0367 ha zabudowanej budynkiem użytkowanym jako przedszkole, o pow. użytkowej 143,5 m2 , objętej KW  KR1Y/00077717/0.

Więcej…
 
Oferty Ośrodka Pomocy Społecznej na świadczenie usług Drukuj Email
poniedziałek, 14 sierpnia 2017 07:13

ops logo miniOPS zatrudni specjalistów

Ośrodek Pomocy społecznej prowadzi rozeznanie rynku na świadczenie specjalistycznych usług logopedy i pedagoga (oligofrenopedagoga).

Poniżej pełna treśc ogłoszeń

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 26