Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

Wybory samorządowe 2018

wybory avatar

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Ogłoszenia
Ogłoszenie o nieruchomościach do sprzedaży Drukuj Email
środa, 26 kwietnia 2017 12:35

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, znajduje się w linku poniżej: 

 Pełna treść w formacie PDF

 

Zdjęcia obiektów przeznaczonych do sprzedaży.

 

 
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem dzierżawy (przedłużenie umowy). Drukuj Email
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 12:16

Wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy Sułkowice,
będących przedmiotem dzierżawy (przedłużenie umowy).

 

Dokument do pobrania w formacie PDF

 
Konkurs na nazwę ulicy do przedszkola Drukuj Email
środa, 12 kwietnia 2017 15:39

droga do przedszkolaPrzy jakiej ulicy będzie nowe przedszkole? 

Burmistrz ogłosił konkurs na propozycję nazwy nowej ulicy prowadzącej do nowego budynku przedszkola. 

Propozycje można zgłaszać do 31 maja na formularzu dołączonym w rozwinięciu lub drukowanym w świątecznym wydaniu Gazety Gminnej "Klamra".

Więcej…
 
Projekt nowej sieci szkół - konsultacje Drukuj Email
piątek, 10 lutego 2017 10:38

Nowa sieć szkoł w gminie - konsultacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego

W związku z koniecznością dostosowania sieci gminnych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w dniach 16 - 28 lutego prowadzone będą konsultacje z organizacjami społecznymi.

Konsultacje prowadzone są w formie ankiet, a ich tryb wynika z uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach z 2009 r. o konsultacjach społecznych. 

 Ankieta do pobrania: MS Word | Adobe PDF (udostępniono 16.02.2017 r.)


Wyniki konsultacji (udostępniono 13.03.2017 r.)


Więcej…
 
31 stycznia upływa termin płatności I raty opłat za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Drukuj Email
poniedziałek, 16 stycznia 2017 18:43

KOMUNIKAT

W dniu 31 stycznia upływa termin płatności I raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prosimy o terminowe dokonanie opłat.

UM Ref. Spraw Obywatelskich

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj Email
czwartek, 05 stycznia 2017 13:46

Sułkowice, 05.01.2017 r.

 

GP.6220.10.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 05.01.2017 r., na wniosek Pana  Marcina Kita, 34-600 Limanowa, ul. Marsów 2 - pełnomocnika: ZGK Sułkowice Sp. z o.o., 32-440 Sułkowice, Biertowice 236 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj Email
poniedziałek, 02 stycznia 2017 13:45

Sułkowice, 02.01.2017 r.

GP.6220.13.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 02.01.2017 r., na wniosek Pani  Anny Musiał, XXXX XXXXX - pełnomocnika: FROST Paweł Maj, 32-440 Sułkowice, Biertowice 259 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

Przebudowa budynku magazynowo - handlowo - produkcyjnego i usługowego”

zlokalizowanego na działce nr 23 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice, oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 23 położoną w Biertowicach, gmina Sułkowice.

Więcej…
 
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województw Małopolskiego Drukuj Email
piątek, 23 grudnia 2016 13:47

Zakazy i ograniczenia - konsultacje uchwały Sejmiku Małopolskiego

Od 6 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małoposkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów odnośnie eksploatacji instalacji grzewczych i rodzajów paliw. Spotkanie otwarte odbędzie się 4 stycznia 2017 r.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Drukuj Email
piątek, 23 grudnia 2016 13:35

Sułkowice, 23.12.2016 r.

GP.6220.13.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z poźn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 j.t.) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

postanowiono

 

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

Przebudowa budynku magazynowo - handlowo - produkcyjnego i usługowego”

 

zlokalizowanego na działce nr 23 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice,

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 23 położoną w Biertowicach, gmina Sułkowice.

 

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 27