Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Ogłoszenia
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj Email
czwartek, 05 stycznia 2017 13:46

Sułkowice, 05.01.2017 r.

 

GP.6220.10.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 05.01.2017 r., na wniosek Pana  Marcina Kita, 34-600 Limanowa, ul. Marsów 2 - pełnomocnika: ZGK Sułkowice Sp. z o.o., 32-440 Sułkowice, Biertowice 236 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj Email
poniedziałek, 02 stycznia 2017 13:45

Sułkowice, 02.01.2017 r.

GP.6220.13.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 02.01.2017 r., na wniosek Pani  Anny Musiał, XXXX XXXXX - pełnomocnika: FROST Paweł Maj, 32-440 Sułkowice, Biertowice 259 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

Przebudowa budynku magazynowo - handlowo - produkcyjnego i usługowego”

zlokalizowanego na działce nr 23 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice, oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 23 położoną w Biertowicach, gmina Sułkowice.

Więcej…
 
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województw Małopolskiego Drukuj Email
piątek, 23 grudnia 2016 13:47

Zakazy i ograniczenia - konsultacje uchwały Sejmiku Małopolskiego

Od 6 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małoposkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów odnośnie eksploatacji instalacji grzewczych i rodzajów paliw. Spotkanie otwarte odbędzie się 4 stycznia 2017 r.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Drukuj Email
piątek, 23 grudnia 2016 13:35

Sułkowice, 23.12.2016 r.

GP.6220.13.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z poźn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 j.t.) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

postanowiono

 

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

Przebudowa budynku magazynowo - handlowo - produkcyjnego i usługowego”

 

zlokalizowanego na działce nr 23 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice,

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 23 położoną w Biertowicach, gmina Sułkowice.

 

Więcej…
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj Email
piątek, 23 grudnia 2016 13:31

 

Sułkowice, dnia 23.12.2016 r.

 

GP.6220.13.2016

 

 

 

Zawiadomienie

 

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

 

 

 

"Przebudowa budynku magazynowo - handlowo - produkcyjnego i usługowego"

Więcej…
 
Taryfy za wodę i ścieki w 2017 roku Drukuj Email
piątek, 23 grudnia 2016 13:08

Taryfy za wodę i ścieki w 2017 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej podaje do wiadomości taryfy cen za wodę i ścieki w 2017 r.:

Więcej…
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj Email
środa, 14 grudnia 2016 15:32

Sułkowice, dnia 14.12.2016 r.

GP.6220.10.2016

 

Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

 

„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

 

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Drukuj Email
środa, 14 grudnia 2016 15:30

Sułkowice, 14.12.2016 r.

GP.6220.10.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn.zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z poźn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

postanowiono

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

 

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj Email
poniedziałek, 28 listopada 2016 17:08

Sułkowice, 28.11.2016 r.

GP.6220.13.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn. zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że na wniosek z dnia 07.11.2016 r. (data wpływu 08.11.2016 r.) Pani Anny Musiał, 32-031 Mogilany, Chorowice 144, pełnomocnika

Wnioskodawcy: FROST Paweł Maj, 32-440 Sułkowice, Biertowice 259

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Przebudowa budynku magazynowo - handlowo - produkcyjnego i usługowego”

 

zlokalizowanego na działce nr 23 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice (załącznik 1),

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 23 położoną w Biertowicach, gmina Sułkowice (załącznik 1).

 

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 27