Porozmawiajmy o śmieciach. Drukuj
piątek, 09 sierpnia 2013 09:58, odsłon: 939

Mija miesiąc od wprowadzenia nowego systemu odbioru odpadów komunalnych. Wiele wątpliwości już wyjaśniło się w praktyce, inne wciąż się pojawiają. Do poradni uruchomionej na stronie internetowej gminy i bezpośrednio do pracowników UM wciąż napływają pytania.
Swoje spostrzeżenia mają też pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 

Odpowiada Maciej Budek,
kierownik referatu Urzędu Miejskiego:

Na jaki nr konta mamy wpłacać należność za śmieci i kiedy?

– Opłaty za śmieci wnoszone będą w systemie kwartalnym. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców ma własne konto. Opłaty za śmieci będzie można wtedy uiszczać w banku oraz bezpośrednio w kasie gminy. Do obsługi tych wpłat gmina uruchomiła specjalny program identyfikacji płatności masowych.

Gmina roześle do domów blankiety z numerem konta oraz z należną kwotą.

 

Czy będzie możliwość zapłacenia „z góry” za kilka miesięcy, pół roku, rok?

– Generalnie w naszej gminie obowiązuje system opłat kwartalnych i na takie opłaty będą wystawione blankiety, które otrzymają Państwo do domu. Jednak w związku z tym, że każdy będzie miał własne konto, będzie na nie można wpłacać pieniądze w sposób, który Państwu najbardziej odpowiada, a więc z góry za pół roku czy rok albo w trakcie kwartału za każdy miesiąc. Przyjęty system indywidualnych kont stwarza wiele dogodnych możliwości regulowania należności.

 

Odpowiada Witold Magiera, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej:

Czy śmieci będą zabierane spod domu?

– Nas obowiązuje regulamin uchwalony w gminie w grudniu 2012. W rozdziale 5 par. 7 pkt 2 jest napisane: Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników Przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów Przedsiębiorcy w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

Dziś po dwóch tygodniach od dostarczenia worków na segregacje nie mam już gdzie wrzucać odpadów plastik i szkło. A do odbioru jeszcze 2 tyg. Co z tym fantem zrobić? Skąd wziąć worki na segregacje?

Zasada jest taka, że ile worków z określonymi rodzajami odpadów mieszkańcy w danej nieruchomości wystawią, tyle pustych worków zostawią pracownicy odbierający odpady. Dodatkowe worki można pobierać w ZGK
w Biertowicach. Można też wystawić własny worek, ale musi on być przezroczysty i musi być widać, jakiego typu odpady są w nim zgromadzone. Oczywiście muszą to być odpady jednego rodzaju, zgodnie z zasadami segregacji wg kolorów worków.

Jesteśmy firmą umiejscowioną w Biertowicach. Posiadamy pojemnik 120 l, który jest opróżniany 4 razy w miesiącu i tak to działa od kilku lat. Czy w związku ze zmianami konieczne jest składanie przez nas deklaracji?

Firmy nie są objęte nowym systemem. Dotyczy on wyłącznie mieszkańców Firmy – tak jak dotychczas – podpisują umowy indywidualne. Firmy dotąd przez nas obsługiwane nie muszą ani składać deklaracji, ani zawierać nowych umów. Natomiast firmy, które chciałyby korzystać z naszych usług, po prostu podpisują z nami umowę.

Czy firmy również powinny segregować odpady?

Gorąco je do tego zachęcamy i motywujemy, ale nie ma takiego obowiązku.

Czy dałoby się w okresie letnim odbierać odpady organiczne dwa razy w miesiącu. W tym okresie robi się przetwory, zjada więcej warzyw i owoców, więc odpadów jest bardzo dużo. Podczas upałów szybko się psują.

Odpady organiczne oraz popioły są odbierane dwa razy w miesiącu. Na harmonogramach, które dostarczyliśmy do Państwa domów, wyszczególniony jest termin odbioru odpadów segregowanych, który obejmuje pełną segregację: wszystkie rodzaje odpadów segregowanych z wszystkich kolorów worków, a dodatkowo podany jest termin odbioru samych brązowych worków z odpadami organicznymi i czarnych z popiołami. Wątpliwości na ten temat obszernie wyjaśniamy też na stronie internetowej ZGK: www. zgksulkowice.pl

Czy pieluchy dziecięce również podlegają segregacji?

Pieluchy jednorazowe – zarówno dziecięce, jak dla osób dorosłych, należy wrzucać do „białego” worka na odpady problematyczne. Pieluchy musimy odkładać osobno, tak by w worku były wyłącznie pieluchy, bo tylko w ten sposób możemy je oddać na składowisko jako odpady segregowane. Wszystkie inne odpady problematyczne trzeba wyrzucać do drugiego „białego” worka.

Zgodnie z informacją umieszczoną na Państwa stronie i otrzymanym terminarzem odbioru odpadów – raz w miesiącu istnieje możliwość przekazania odpadów o większych gabarytach?

Odpady wielkogabarytowe, czyli duże sprzęty, można wystawiać w terminie, w którym odbierana jest segregacja z 6 worków.

Przypominamy:

Hasło „segregacja” przy harmonogramie odbioru odpadów oznacza, że w wyznaczonym terminie należy wystawić worki w następujących kolorach:

– brązowym – odpady ulegające biodegradacji,

– białym – odpady problematyczne,

– białym –pieluchy jednorazowe,

– żółtym – tworzywa sztuczne, metal, tekstylia, odpady wielomateriałowe,

– zielonym – szkło,

– niebieskim – papier (czysty), makulatura,

– czarnym – popiół, żużel,

– odpady wielkogabarytowe,

Hasło „organiczne, popioły” oznacza, że w wyznaczonym terminie będą odbierane tylko worki w kolorach:

– brązowym – odpady ulegające biodegradacji,

– czarnym – popiół, żużel.

 

Apel o wyobraźnię

Przy okazji rozmowy o wątpliwościach i pytaniach Czytelników Witold Magiera apeluje o wyobraźnię przy wystawianiu odpadów:

Po pierwsze – nie wystawiajmy na raz wszystkiego, co zgromadziliśmy przez lata. Zwłaszcza, gdy chodzi o odpady wielkogabarytowe. Zabierzemy wszystko, ale wystawiajcie Państwo te rzeczy stopniowo: raz starą pralkę, a za miesiąc lodówkę czy telewizor. Inaczej nie damy rady wywiązać się z harmonogramu terminarza. Poza tym przy większej ilości odpadów tego typu zawsze można je odwieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na składowisku. Do 500 kg przyjmujemy je za darmo.

Po drugie – pamiętajmy, że przy taśmach sortowniczych pracują ludzie. Segregując odpady, nie mieszajmy ich rodzajów, ale ściśle trzymajmy się zasad obowiązujących dla poszczególnych rodzajów worków. Tylko w ten sposób ZGK może je dalej przekazać na składowisko jako wartościowy surowiec wtórny. Nie wyrzucajmy np. do pieluch innych odpadów problematycznych (żarówek, opakowań
z dezodorantów, leków itp.), bo później ktoś musi się w tych „paskudztwach” grzebać i wyciągać te rzeczy spomiędzy brudnych pieluch. Nikt z wyrzucających w ten sposób śmieci nie chciałby przecież sam tak pracować.