Obowiązek sprawozdawczy Drukuj
poniedziałek, 24 marca 2014 16:09, odsłon: 1207

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przypomina o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych w zakresie oraz terminach określonych w ustawach.
Dodatkowo przypominamy o zmianie systemu rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska (z systemu półrocznego na roczny).

Pismo Zastępcy Dyrektora Departamenu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopoklskiego

Informacje na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopoklskiego http://www.malopolskie.pl/Srodowisko/Gospodarkaodpadami/