Rejestr Kandydatów do Rady Sołeckiej Sołectwa Rudnik Drukuj
piątek, 29 marca 2019 13:17, odsłon: 422

O B W I E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 29 marca 2019 r.

 

Gminna Komisja Wyborcza, działając na podstawie § 17 ust. 2 Ordynacji Wyborczej Sołectwa Rudnik, ustala alfabetyczny wykaz kandydatów do

RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA RUDNIK:

Lp.

Nazwisko i imię

Wiek

Zawód

1.

Blak Ryszard

66

emeryt

2.

Dzidek Małgorzata

51

kucharka

3.

Flaga Franciszek

56

ślusarz

4.

Godzik Józef

54

 emeryt

5.

Judasz Mateusz

26

ekonomista/operator maszyn

6.

Kapłon Leszek

57

rencista

7.

Malina Krzysztof

42

 urzędnik

8.

Oliwa Józef

50

przedstawiciel handlowy

9.

Powroźnik Józef

54

kierowca

10.

Serafin Paweł

35

technik mechanik

11.

Syrek Małgorzata

44

sprzedawca-kasjer

12.

Szczepaniak Stanisław

75

emeryt

13.

Szczurek Tadeusz

58

stolarz

14.

Węgrzyn Bogdan

58

mechanik

 

Ponadto informuje się, że  wybory na Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Rudnik odbędą się w dniu

7 kwietnia 2019 r., w godz. 730 – 1330 w Remizie OSP w Rudniku.

 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

/-/Teresa Francuziak