Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Drukuj
poniedziałek, 26 sierpnia 2013 09:33, odsłon: 302

Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - składanie wniosków 1 - 15 września 2013 r. w OPS w Sułkowicach.


Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (oraz pełnoletni uczniowie) mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego.

Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 456 zł na osobę miesięcznie. (uwaga: do dochodu nie wlicza się kwoty otrzymanego stypendium szkolnego).

Wnioski dla uczniów podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych należy składać w ustawowym terminie 1 - 15 września 2013 r.

Jeżeli w rodzinie wystąpiło w ostatnim czasie zdarzenie losowe, można się również ubiegać o jednorazowy zasiłek szkolny.

Druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny oraz wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45, który prowadzi całość spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Druki wniosku dostępne są również na stronie Internetowej Ośrodka http://www.ops.sulkowice.pl  w zakładce Aktualności.