Zarządzenie w sprawie wyboru ofert na wyłonienie w roku 2014 realizatora Programu zdrowotnego. Drukuj
piątek, 20 grudnia 2013 11:30, odsłon: 228

ZARZĄDZENIE NR 106/2013
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie wyboru ofert na wyłonienie w roku 2014 realizatora Programu zdrowotnego

„Rehabilitacja lecznicza – fizjoterapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz dzieci i młodzieży z wadami
postawy z terenu Gminy Sułkowice na lata 2013-2015”

TREŚĆ ZARZĄDZENIA 106/2013