Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj
czwartek, 28 grudnia 2017 08:59, odsłon: 2933

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułkowice obowiązują od 1 stycznia 2018 r. i wynoszą:

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia, że Rada Miejska w Sułkowicach w dniu 27 listopada 2017 r. uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dn. 8 grudnia 2017 r. poz. 8211) uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułkowice obowiązują od 1 stycznia 2018 r. i wynoszą:

•    9,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

•    18,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.