Przetarg na wynajem lokali przy ul. Sportowej 51 Drukuj
środa, 11 kwietnia 2012 14:43, odsłon: 524


O G Ł O S Z E N I E

     Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg ograniczony na wynajem lokali wraz z wyposażeniem, usytuowanych w budynku komunalnym w Sułkowicach przy ul. Sportowej 51, na działce nr 1767/6 o łącznej powierzchni 75,3 m2 wraz z przebieralnią, WC i pomieszczeniem socjalnym o łącznej powierzchni 27 m2 (dawne Centrum Rehabilitacji).

Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2012 r. o godz.10.00 w budynku Urzędu Miejskiego  w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.


Warunki przetargu:

  1. Lokale wraz z wyposażeniem, znajdujące się na parterze budynku,  przeznacza się na   świadczenie usług rehabilitacji leczniczej.
  2. Do przetargu mogą przystąpić zakłady opieki zdrowotnej, które posiadają podpisaną  umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej.
  3. Ustala się termin zgłoszenia udziału w przetargu do dnia 8.05.2012 r. Dołączyć należy  również kserokopie dokumentów potwierdzających możliwość uczestniczenia   w przedmiotowym przetargu, a więc wypis z KRS lub CEJDG oraz umowę z NFZ. 
  4. Cena wywoławcza za 1 m2 lokali wynosi 10,26 zł + 23% VAT. Łącznie 12,62 zł.
  5. Cena wywoławcza za 1 m2 przebieralni, WC i pomieszczenia socjalnego wynosi  5,13 zł + 23% VAT. Łącznie 6,30 zł. 
  6. Opłatę miesięczną za najem lokali stanowi cena ustalona w drodze przetargu + opłata za media.
  7. Wadium na udział w przetargu wynosi 700 zł  i należy je wpłacić do dnia 08.05.2012 r.    w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Kraków, oddz. Sułkowice nr 75 8589 0006 0170 0000     0068 0016 ( kwota przedmiotowa  w dniu  08.05.2012 r. powinna znajdować się już na      powyższym koncie).
  8. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
  9. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet    opłat z tytułu najmu lokalu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia  umowy, wadium przepada na rzecz Wynajmującego.


Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem ( 12 ) 273-20-75 lub 273-21-48, wewnętrzny 31.

Sułkowice, dnia 11.04.2012 r.