Zmiana rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Drukuj
wtorek, 18 czerwca 2013 11:16, odsłon: 566

W związku ze zmianą banku prowadzącego rachunki bankowe dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od dnia 1 lipca 2013 r. nastąpi zmiana rachunków bankowych prowadzonych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, na które należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska, opłatę produktową, opłatę za gospodarowanie bateriami i akumulatorami oraz opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Opłaty za korzystanie ze środowiska od dnia 1 lipca 2013 r. należy wnosić na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
nr 93 1240 4575 1111 0010 5133 2403

 

Opłatę produktową od dnia 1 lipca 2013 r. należy wnosić na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
nr 11 1240 4575 1111 0010 5133 2618

 

Opłatę za gospodarowanie bateriami i akumulatorami od dnia 1 lipca 2013 r. należy wnosić:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
nr 11 1240 4575 1111 0010 5134 4510

 

Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych od dnia 1 lipca 2013 r. należy wnosić na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
nr 41 1240 4575 1111 0010 5133 2272

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.malopolskie.pl/srodowisko

http://www.malopolskie.pl/produktowa

http://www.malopolskie.pl/baterie

http://www.malopolskie.pl/Region/FOGR