Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Kolonia" - prośba o pomoc Drukuj
piątek, 19 lipca 2019 11:43, odsłon: 225

koloniaStowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Kolonia" zwraca się do Wszystkich z gorącą prośbą o pomoc w pozyskaniu funduszy na rehabilitację. Konieczność zwrócenia się do Was, wynika z niespodziewanego ograniczenia funduszy na rehabilitację zdrowotną i społeczną, którą od lat obejmujemy dzieci z niepełnosprawnościami. Od 2003 r. systematycznie otrzymywaliśmy dofinansowanie ze śródków PFRON, niestety w tym roku nie udało nam się takiego dofinansowania dostać. Od lat organizujemy pomoc specjalistyczną dla naszych podopiecznych z różnymi dysfunkcjami (dziecięce porażenie mózgowe, autyzm, zespół Downa, porażenie czterokończynowe i inne).

Downa, porażenie czterokończynowe i inne). Naprawdę wiele udało się już osiągnąć naszym specjalistom: fizjoterapeutom, psychologowi, logopedzie i pedagogowi. Dla naszych dzieci ważna jest systematyczność. Szkoda by ją było przerwać. Wspólnymi siłami możemy sprawić, by terapia była kontynuowana. Abyśmy mogli kontynuować niniejsze działanie musimy uzbierać 15 tys. złotych. Liczymy na Was.

 

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Kolonia"

Harbutowice 1, 32-440 Sułkowice

Nr konta 71858900060170000002280006 

W tytule: Grupa Środowiskowa konsultacje specjalistyczne