15 lat Grupy Środowiskowej "W starym kinie" Drukuj
czwartek, 12 grudnia 2013 16:19, odsłon: 719

Nagroda "Najważniejsi są ludzie" dla Danuty Kostowal-Suwaj


Swój jubileusz 15-lecia Grupa Środowiskowa Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Kolonia", prowadzona przez Danutę Kostowa Suwaj i jej męża Roberta, świętowała w sobotę 30 listopada 2013 r. Doceniając wkład pracy i zaangażowanie osób działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w naszej gminie, burmistrz Piotr Pułka uhonorował Panią Danutę i osoby z nią związane w Grupie Środowiskowej, wręczając jej nagrodę burmistrza "Najważniejsi są Ludzie" oraz ufundował od gminy wycieczkę dla członków Grupy na basen do Myślenic. Te wyjątkowe andrzejki zorganizowano w konwencji "W starym kinie". Rodzinnej, serdecznej atmosferze towarzyszyły słowa uznania i wdzięczności, wyrażane przez osoby niepełnosprawne, ich rodziców, przedstawicieli władz wszystkich szczebli (od posła do burmistrzów i radnych wszystkich kadencji) oraz osoby zaangażowane w ruch na rzecz osób niepełnosprawnych w naszej gminie.
Podczas spotkania w odremontowanej sali widowiskowej GOK na scenie wystąpili wolontariusze pracujący w Grupie ustylizowani na epokę międzywojenną, śpiewając, grając  i przedstawiając scenki rodzajowe. Członkowie Warsztatów Terapii Zajęciowej z Sułkowic, Myślenic i Krzczonowa zaprezentowali kostiumową inscenizację "Ptasiego radia" Juliana Tuwima. Wolontariusze odtworzyli też (pomimo problemów technicznych, z których wybrnęli z ogromnym wdziękiem) samodzielnie zmontowany film - oczywiście w konwencji epoki - pokazujący życie grupy na co dzień i od święta. A wszystko to w atmosferze rodzinnego spotkania ludzi wspólnie zaangażowanych w działanie na rzecz drugiego człowieka.
Oficjalne wystąpienia przeplatały się z kolejnymi punktami programu rozrywkowego, tak by nikt nie poczuł się znużony. Każdy zaś z przemawiających podkreślał swoje uznanie dla działań wolontariuszy. Wręczając Nagrodę "Najważniejsi są Ludzie" burmistrz podkreślił znaczenie wychowawcze i formacyjne tych działań dla samych wolontariuszy - czyniąc dobro innym, zauważając ich potrzeby i dając im z siebie tak wiele, oni sami stają się ludźmi wartościowymi,  poznają radość dawania i satysfakcję z życia wypełnionego wartościami - mówił.
Wolontariat złożony jest głównie z uczniów i absolwentów sułkowickiej podstawówki. Część z nich to już dzisiaj dorośli ludzie, którzy również oczywiście przybyli i dali się zauważyć - jedni - jak bracia Mateusz i Piotr Pitalowie - prowadzili imprezę na scenie i byli wodzirejami balu kostiumowego na jej zakończenie, inni zostali poproszeni z widowni,  a był wśród nich najpierw wychowanek, a dziś uwielbiany lekarz tego środowiska - Łukasz Zarzecki. Swoje zdanie na ten temat wyrazili oni okrzykiem : "Pani Danusia jest jak magnes" i pokazali jak działa przyciąganie, tworząc wokół niej okazałą "kiść winogron".
Wypowiadali się również przedstawiciele wszystkich środowisk działających za na rzecz osób niepełnosprawnych w naszej gminie - Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, SWON Kolonia, wreszcie rodzice dzieci niepełnosprawnych i ich przedstawiciele. Wszyscy oni zgodnie podkreślali, że rozwijanie tak szeroko zakreślonej działalności jest możliwe dzięki pomocy i przychylności gminy, która na miarę swoich możliwości dba o zapewnianie potrzebnych warunków finansowych i nie tylko, a także powiatu i organizacji osób niepełnosprawnych.
Uznanie dla działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim swoje wielkie serce dla nich pokazały też panie ze Stowarzyszenia Gospodyń w Sułkowicach, które co prawda nie wyróżniały się na sali, ale obecne były w obfitości na suto zastawianych stołach, piekąc wspaniałe ciasta - każda od siebie, we własnym domu.

W kuluarach
W tym roku nagrodę burmistrza "Najważniejsi są Ludzie" otrzymali: dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach Kazimierz Zachwieja, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Agnieszka Sordyl oraz prowadząca Grupę Środowiskową przy SWON "Kolonia" Danuta Kostowal-Suwaj. Prezes SWON, założycielka, autorka koncepcji i wieloletnia dyrektorka DPS w Harbutowicach Krystyna Stolarska otrzymała tę nagrodę już wcześniej, w pierwszej jej edycji. - Czy to jest działanie okazjonalne, ponieważ mamy okrągłe rocznice i ponieważ mamy właśnie rok osób niepełnosprawnych? - pytamy burmistrza Piotra Pułkę - Okrągłe rocznice naszych gminnych środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych są bardzo dobrą okazją do uhonorowania ludzi, którzy na to zasługują. Ale na nic przydałyby się okazje bez codziennej pracy, której często nie widać. Te środowiska są hermetyczne, bo działają w kręgu określonych ludzi - im przecież są dedykowane. Pozostali mieszkańcy mają okazję dowiedzieć się czegoś o ich pracy jedynie podczas kiermaszów, takich jak Jarmark "Sułkowicka Jesień" czy Dni Sułkowic, na których prezentują oni efekty swoich prac artystycznych, podczas koncertów czy przy okazji takich wydarzeń, jak np. Memoriał im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach. Codziennej, bardzo trudnej pracy oddanych ludzi - nie mogą zobaczyć. Nagroda "Najważniejsi są Ludzie" właśnie po to została ustanowiona, żeby pokazać i uhonorować ludzi działających często bez rozgłosu, a czyniących wiele dobra dla innych. Tak więc nagroda jest przyznawana jako docenienie ich pracy, a okazje, np. okrągłe rocznice, są tylko wyznaczeniem momentu, w którym można ją godnie wręczyć, dziękując wyróżnionym za to, co robią dla nas wszystkich - skomentował Piotr Pułka.
(red.)
zdjęcie