Zebranie wiejskie w Harbutowicach Drukuj
piątek, 08 marca 2019 14:05, odsłon: 183

 

kontur z herbem harbutowice miniBurmistrz Gminy Sułkowice i Sołtys Sołectwa Harbutowice

zapraszają Mieszkańców

na zebranie wiejskie,

w niedzielę 17 marca 2019 r. o godz. 12.30

w Centrum Kultury w Harbutowicach.

Tematy zebrania:

1. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji zadań i działalności Sołectwa Harbutowice za rok 2018.

2. Informacja Burmistrza Gminy Sułkowice o zadaniach zrealizowanych w 2018 roku i planach na rok 2019.

3. Uchwalenie planu finansowo – rzeczowego Sołectwa Harbutowice na rok 2019.

4. Sprawy bieżące.

5. Zapytania i wolne wnioski.