Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biertowicach Drukuj
wtorek, 26 czerwca 2012 12:02, odsłon: 1065

Umowa podpisana, ruszają prace

 W piątek 22 czerwca w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach podpisana została umowa z firmą PWP Katowice Sp. z o.o., z siedzibą w Mysłowicach na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach do łącznej przepustowości 2510 m sześc. na dobę. Jest to jedno z najpoważniejszych zadań w ramach "Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice – część I", realizowanego z udziałem środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie kompletnych obiektów w zakresie konstrukcji budowlanych, wraz z robotami towarzyszącymi, wyposażenia technologicznego, wyposażenia sprzętowo-eksploatacyjnego, instalacji technologicznych, instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych, oraz sterowania. Wartość przedmiotu umowy wynosi 10 mln 899 tys. 006,76 zł netto (13 405 778,31 zł brutto). Termin realizacji ustalono na okres od 4 lipca br. do 30 września 2014 r.

 

Firma PWP Katowice sp. z o. o. wygrała przetarg nieograniczony, do którego zgłosiło się 15 oferentów. Podczas podpisania umowy PWP reprezentował Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny. Firma ma ugruntowana pozycję na rynku i wieloletnie doświadczenie w pracy dla wymagających partnerów i klientów.

Z ramienia gminy nad realizacją zamówienia czuwa Jednostka Realizująca Projekt - JRP (Project Implementing Unit - PIU) powołana zarządzeniem nr 33/2009 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 6 kwietnia 2009 w składzie: kierownik JRP, – Dorota Gabryl, specjalista ds. zamówień publicznych - Hanna Pluszczyk, specjalista ds. technicznych, - Wojciech Bargieł, specjalista ds. finansowo-księgowych, - Teresa Garbień, specjalista ds. finansowo-księgowych - Beata Małota, specjalista ds. monitoringu i płatności - Adam Gumularz, Specjalista ds. administracyjnych - Ewa Flaga. Pełnomocnikiem ds. realizacji projektu (MAO - Measure Authorising Officer) jest kierownik Referatu Inwestycji - Jerzy Biernat.

(awz)


umowa oczyszczalnia