Sołectwa już zdecydowały na co przeznaczą fundusz sołecki 2013. Drukuj
czwartek, 27 września 2012 10:58, odsłon: 1615

miniaturkaSołectwa już zdecydowały na co przeznaczą Fundusz sołecki 2013

Na zebraniach wiejskich w niedzielę 16 września w całej gminie zapadła decyzja o przeznaczeniu przyszłorocznego funduszu sołeckiego.

Co to jest fundusz sołecki?

Fundusz sołecki jest pulą pieniędzy przewidzianych na inwestycje wiejskie w poszczególnych miejscowościach. Decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego z budżetu gminy podejmuje Rada Miejska. W tym roku decyzja ta zapadła na sesji marcowej. Rada mogła ją podjąć, ale nie musiała. W części ościennych gmin taki fundusz nie jest wyodrębniany, a ich samorządy argumentują, że i tak w każdej miejscowości prowadzone są inwestycje.

Zapewne jest w tym trochę racji. Pieniądze przeznaczane co roku przez gminę na inwestycje w poszczególnych sołectwach są wielokrotnie wyższe – gmina buduje kanalizację, wodociąg, modernizuje drogi i chodniki (sama, wraz z powiatem lub województwem), buduje i remontuje obiekty użyteczności publicznej itd.

Nawiasem mówiąc, nie należy również mylić funduszu sołeckiego z środkami do dyspozycji sołtysa i rad sołeckich, bo te przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg wiejskich, drobne prace bieżące itp.

Fundusz sołecki jest funduszem na inwestycje przewidzianym do zagospodarowania przez wieś. U nas „działa" już od kilku lat i dobrze się sprawdza. O tym, na co przeznaczone zostaną te pieniądze w każdej z wsi gminy faktycznie decydują mieszkańcy. Rada Sołecka, po konsultacji z mieszkańcami przedstawia wniosek do przegłosowania zebraniu wiejskiemu i ta decyzja jest uwzględniana przez Burmistrza i Radę Miejską przy konstruowaniu budżetu na następny rok. Fundusz sołecki dla każdej wsi jest taki sam – w tym roku było to 22 684,30 zł, w przyszłym będzie się on kształtował na poziomie ok. 24 tys. zł. Mieszkańcy, dzięki podejmowaniu wspólnych decyzji tej sprawie, silniej integrują się i angażują w życie społeczności lokalnych.

 

Z funduszu sołeckiego w roku 2013:

w Biertowicach – planowane jest oświetlenie powstałego w tym roku terenu rekreacyjnego wraz z drogą od strażnicy;

w Harbutowicach – planowane jest zorganizowanie boiska do pilki nożnej;

w Krzywaczce – kontynuacja budowy parking przy kościele;

w Rudniku – Planowane jest urządzenie placu zabaw pzy Zespole Placówek Oswiatowych.

Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy zgłaszali też bieżące problemy, z którymi borykają się poszczególne wsie, z czego w chwili obecnej najgorętszym tematem są braki wody w związku z suszą. Rady sołeckie przedstawiały też zadania dotyczące ich miejscowości, które zdaniem mieszkańców powinny być wprowadzone do przyszłorocznego budżetu gminy.

Szerzej na temat zebrań wiejskich – w następnym numerze miesięcznika "Klamra" (nr 9 wrzesień/październik).

 

(awz)

 

Zdjęcia z zebrań