Dokumenty strategiczne Drukuj
wtorek, 12 kwietnia 2011 21:58, odsłon: 33247
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
- Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
- Profil Gminy Sułkowice
- Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do 2023 r.
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2012-2020
- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sułkowice