Trwa nabór do projektu "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ Drukuj
czwartek, 17 lipca 2014 08:05, odsłon: 611

dzieci

 

W dniu 10 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

W Gminie Sułkowice realizację projektu koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach.

Nabór deklaracji trwa do dnia 23 lipca 2014 r. (środa) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45.

 

Termin naboru deklaracji przedłuża się do 30 lipca (środa) 2014 r. włącznie.

 

Do pobrania:

 Wzór deklaracji wraz załącznikiem (oświadczeniem)

 

 

 Regulamin projektu „Pierwszy dzwonek".

Projekt zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 4 dzieci, w których przynajmniej jedno dziecko posiada  status ucznia, a wszyscy jej członkowie będący uczniami zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej.

 

Źródło informacji i grafik – strona internetowa ROPS w Krakowie - http://www.rops.krakow.pl