W rankingu gmin Małopolski w pierwszej 20-tce. Ciągniemy ostro w górę. Drukuj
piątek, 26 września 2014 14:44, odsłon: 503

Sułkowice wśród najlepszych gmin Małopolski

W rankingu najlepszych gmin Małopolski  2014 r. gmina Sułkowice uplasowała się na 18. miejscu (w roku 2012 było to miejsce 75, w 2013 - 45). Ocenianych było 179 gmin. Ocenie poddane zostały wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu, czyli: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Ranking prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Tak oto jeden ranking potwierdza drugi. Niedawno informowaliśmy o tym, ze Gmina Sułkowice weszła do grona 100 najlepszych gmin Polski. Okazuje się, że w Małopolsce daje nam to 18 miejsce pośród wszystkich małopolskich gmin.

Ciężka, systematyczna i konsekwentna praca przynosi owoce.

Wyniki rankingu oparte są o dane statystyczne za rok 2013, uzyskane od Urzędu Statystycznego w Krakowie. Pod uwagę branych było 11 wskaźników, takich jak m.in.  wydatki inwestycyjne,  wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, środki europejskie pozyskane przez gminę (wszystkie te dane w przeliczeniu na 1 mieszkańca), liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych, dane dotyczące statystyk demograficznych, migracji, liczba czytelników bibliotek publicznych, a także średnie dochody mieszkańców. Oczywiście w różnych wskaźnikach mieliśmy różne lokaty na tle innych gmin, a ich wypadkową jest 18 miejsce w województwie.

Najlepiej nam procentują wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w przeliczeniu na mieszkańca. Pod tym względem jesteśmy na piątym miejscu w Małopolsce, a 10 miejsce dają nam wydatki inwestycyjne. Czarno na białym widać, że gmina nie przejada pieniędzy. Skuteczność pozyskiwania środków europejskich na mieszkańca daje nam imponujące - 8. miejsce w Małopolsce.

Nieźle kształtują się u nas proporcje demograficzne. Jesteśmy społeczeństwem stosunkowo młodym - 17 miejsce w Małopolsce.

Za to gdy idzie o ruch migracyjny, zaliczamy nieznaczny minus, czyli więcej nas wyjeżdża, niż przybywa. Pod tym względem jesteśmy aż na 108 miejscu w Małopolsce. Wskaźnik ten idzie w parze z nierewelacyjnymi dochodami w przeliczeniu na mieszkańca, które dają nam 109 miejsce. Te dane wskazują ważny obszar do działania w najbliższych latach. Z drugiej strony potwierdzają słuszność polityki społecznej prowadzonej przez gminę i Ośrodek Pomocy Społecznej, zorientowanej na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem, przeciwdziałanie bezrobociu i integrację społeczną.
Stanowczo słabo wypadamy, gdy idzie o liczbę czytelników bibliotek (117 miejsce), pomimo że w każdej miejscowości nasza biblioteka ma prężnie działającą filię i na bieżąco dba o atrakcyjność oferowanego księgozbioru.

Nieźle wypadają u nas takie dziedziny, jak wyniki sprawdzianów szóstoklasistów i gimnazjalistów (64 miejsce na 179 gmin). Jesteśmy pod tym względem znacznie wyżej niż niejedna gmina, w której zamożność mieszkańców (a co za tym idzie możliwości dodatkowego kształcenia dzieci i młodzieży) jest o wiele, wiele większa. Podobnie kształtuje się poziom naszej aktywności gospodarczej. Pod względem zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców mamy 61 miejsce.

Nawiasem mówiąc poziom inwestowania w gminie w proporcji do średniego poziomu zamożności mieszkańców daje nam chyba mistrzostwo świata. W pierwszej 20-tce na pewno nie ma na nas mocnych.
Generalnie dla naszych władz samorządowych ranking jest cennym źródłem do prowadzenia analiz. Pokazuje jak na dłoni mocne i słabsze strony oraz podpowiada pilne obszary do zagospodarowania.
Jakkolwiek by nie było, mamy powody do dumy i radości. 18. miejsce naszej gminy w tak prężnym regionie jak Małopolska - to jest zdecydowanie duży sukces.

(red.)ranking malopolski m