Zebrania mieszkańców podjęły decyzję Drukuj
czwartek, 02 października 2014 11:35, odsłon: 515

miniaturkaNa co przeznaczymy Fundusz Sołecki 2015?

Na zebraniach wiejskich w trzecią i czwartą niedzielę września mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego w roku 2015.

Biertowice za te pieniądze wykonają rozbudowę oświetlenia ulicznego w różnych punktach wsi.

Harbutowice z Funduszu Sołeckiego również wykonają oświetlenie - przy drodze na Końcówkę.

Krzywaczka przeznaczy swoje pieniądze wybrukowanie kostką drogi do cmentarza.

Rudnik postanowił wykonać aleję procesyjną wokół kościoła.

Fundusz Sołecki to pieniądze na inwestycje wydzielone z budżetu gminy na podstawie ustawy o tymże funduszu. W gminach, które - jak nasza - zdecydowały się na wydzielenie Funduszu Sołeckiego, o przeznaczeniu tych pieniędzy decydują sami ludzie, podejmując odpowiednią uchwałę na zebraniu mieszkańców wsi.  Wysokość Funduszu Sołeckiego w poszczególnych latach jest wyliczana również wg wskaźników podanych w ustawie sejmowej. W 2015 r. będzie to nieco ponad 25 tys. zł dla każdej wsi.

Nie należy mylić Funduszu Sołeckiego z pieniędzmi przekazywanymi do dyspozycji rad sołeckich na bieżące naprawy dróg i inne drobne potrzeby bieżące miejscowości. W naszej gminie Fundusz Sołecki został wydzielony natychmiast, gdy ustawodawca stworzył taką możliwość, czyli w 2009 roku. Z tych pieniędzy powstały m.in. parkingi, alejki na cmentarzach, tereny rekreacyjne i oświetlenie.

Na zebraniach burmistrz wyjaśniał, że na każdą wieś na inwestycje przewidzianych jest znacznie więcej pieniędzy niż te z Funduszu Sołeckiego - np. kanalizacja pozostałej części Rudnika wyniesie ponad 13 mln zł, w Harbutowicach będzie wykonywana sieć wodociągowa i boisko sportowe, a w Krzywaczce - kanalizacja.  Nadal prowadzone będą inwestycje drogowe i remonty budynków szkół i przedszkoli oraz obiektów gminnych.

Jak przedstawiała się aktywność gminy w inwestowaniu w poszczególnych miejscowościach w ciągu ostatnich lat, mieszkańcy mieli okazję zobaczyć na prezentacjach multimedialnych wyświetlanych podczas spotkania. W każdą miejscowość zainwestowane zostały ogromne sumy na usprawnienie komunikacji, infrastrukturę, oświatę i generalnie podniesienie standardu życia mieszkańców. Sprzyjający klimat dla inwestorów zewnętrznych pozwolił na budowanie dróg i chodników przez powiat i województwo oraz regulację stosunkowo dużych (w porównaniu z innymi gminami) odcinków potoków i rzek.
Podczas zebrań przybyli pytali o planowane prace w ich miejscowościach, zgłaszali problemy występujące przy ich nieruchomościach, prosili o wykonanie pilnych zadań i zgłaszali swoje propozycje do przyszłorocznego budżetu. Przy okazji po raz kolejny okazało się, ile problemów i ludzkiej krzywdy mogą przysporzyć spory sąsiedzkie oraz niewyrażanie zgody na prowadzenie inwestycji użytecznych dla ogółu mieszkańców poszczególnych roli i dzielnic.

Chociaż burmistrz Piotr Pułka zdecydowanie unikał podczas zebrań akcentów związanych ze zbliżającymi się wyborami samorzadowymi, ludzie byli ciekawi, kto kandyduje, czy burmistrz będzie się ubiegał o reelekcję, a poszczególne grupy mieszkańców wyrażały burmistrzowi wdzięczność za jego troskę o ich miejscowości i organizacje oraz za sprawne i skuteczne prowadzenie dużych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, dzięki którym nasza gmina nie będzie musiała płacić bardzo wysokich kar za zanieczyszczanie środowiska. Podkreślano, że na tak dużą skalę w naszym powiecie kanalizacja prowadzona jest tylko u nas i w gminie Myślenice.

(red.)