Pomnik na Przełęczy Sanguszki Drukuj
czwartek, 28 listopada 2019 10:33, odsłon: 1206

pomnik na przeleczy sanguszkiZakończenie prac konserwatorskich przy pomniku na Przełęczy Sanguszki

Dobiegła końca inwestycja pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Pomniku na Przełęczy Sanguszki w Harbutowicach z 1895 r. etap I”.


W ramach I etapu przeprowadzono prace konserwatorskie w zakresie konserwacji technicznej związanej z powierzchnią płaską pokrytą inskrypcją. Wykonano izolację pionową i drenaż fundamentów pomnika. Zabrano zalegające głazy, odkopano i oczyszczono ściany fundamentowe, uzupełniono spoiny i ubytki. Nałożono powłokę hydroizolacją, zabezpieczono folią kubełkową oraz wyścielono geowłókniną, na której ułożono rury drenażowe, a następnie zasypano wykop kamieniem drenażowym i ziemią. Obecnie trwają czynności rozliczeniowe i sprawozdawcze z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pod nazwą „Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”.

Otrzymana kwota dotacji 11 500,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania 21 439,00 zł.