XXV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj
wtorek, 25 września 2012 08:00, odsłon: 525

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

27 września 2012 r. (czwartek) w Sali Samorządowej w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, o godz. 15.00

(Sułkowice, Rynek 6)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Interpelacje i zapytania – odpowiedzi.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sułkowice za pierwsze półrocze 2012 roku.
 9. Informacja o realizacji zadania wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 r.;
  2. zmiany Uchwały Nr XXIV/138/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułkowice;
  3. przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Harbutowicach;
  4. przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywaczce;
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice;
  6. zakupu części działki nr 1303 położonej w Harbutowicach, zajętej pod drogę gminną;
  7. przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Krzywaczce;
  8. zmiany uchwały nr XII/61/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2012 – 2015;
  9. zmiany uchwały dotyczącej ustalenia składów osobowych oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej (Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – odwołanie);
  10. zmiany uchwały dotyczącej ustalenia składów osobowych oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej;
   (Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – odwołanie);
  11. zmiany uchwały dotyczącej ustalenia składów osobowych oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej (Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – wybór);
  12. zmiany uchwały dotyczącej ustalenia składów osobowych oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej (Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – wybór);
  13. zmiany uchwały dotyczącej ustalenia składów osobowych oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej (Komisja Organizacyjna – ustalenie składu).
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.