Informacja o wyniku naboru Drukuj
poniedziałek, 30 marca 2015 12:22, odsłon: 643

Sułkowice, 30 marca 2015 r.

Urząd Miejski w Sułkowicach

Rynek 1
32-440 Sułkowice

 INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko

Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska


 Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, wybrana została

Pani Urszula Światłoń, zamieszkała w Sułkowicach

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 
Pani Urszula Światłoń spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i testu wykazała się odpowiednią wiedzą oraz znajomością zagadnień z zakresu proponowanego stanowiska. Ponadto posiada odpowiednie predyspozycje do wykonywania zadań na wskazanym stanowisku. Kwalifikacje i wiedza gwarantują rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

       
Burmistrz Gminy Sułkowice
Piotr Pułka