Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj
wtorek, 04 października 2016 08:44, odsłon: 213

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn. zm.)
z a w i a d a m i a   s i ę,
że na wniosek z dnia 20.09.2016 r. (data wpływu 22.09.2016 r.) Pana Marcina Kita, 34-600 Limanowa, ul. Marsów 2, pełnomocnika
Wnioskodawcy: ZGK Sułkowice Sp. z o. o.,
                         32-440 Sułkowice, Biertowice 236
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

 

Pałna treść zawiadomienia.