Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj
środa, 14 grudnia 2016 15:32, odsłon: 501

Sułkowice, dnia 14.12.2016 r.

GP.6220.10.2016

 

Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

 

„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

 

 

 

zlokalizowanego na działkach położonych w miejscowości:

- Krzywaczka, gm. Sułkowice, powiat myślenicki - (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 1)

- Biertowice, gm. Sułkowice, powiat myślenicki  -  (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 2)

- Izdebnik, gm. Lanckorona, powiat wadowicki  -   (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 3)

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położone w miejscowości:

- Krzywaczka, gm. Sułkowice, powiat myślenicki - (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 1)

- Biertowice, gm. Sułkowice, powiat myślenicki  -  (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 2)

- Izdebnik, gm. Lanckorona, powiat wadowicki  -   (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 3)

 

 

z wniosku Pana Marcina Kita, ul. Marsów 2,

34-600 Limanowa - pełnomocnika: ZGK Sułkowice Sp. z o.o., Biertowice 236,

32-440 Sułkowice

 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, pok. Nr 116, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

 

 

 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 14.12.2016 r.