Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj
czwartek, 05 stycznia 2017 13:46, odsłon: 570

Sułkowice, 05.01.2017 r.

 

GP.6220.10.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 05.01.2017 r., na wniosek Pana  Marcina Kita, 34-600 Limanowa, ul. Marsów 2 - pełnomocnika: ZGK Sułkowice Sp. z o.o., 32-440 Sułkowice, Biertowice 236 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

 

zlokalizowanego na działkach położonych w miejscowości:

 

- Krzywaczka, gm. Sułkowice, powiat myślenicki-(wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 1)

 

- Biertowice, gm. Sułkowice, powiat myślenicki  -  (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 2)

 

- Izdebnik, gm. Lanckorona, powiat wadowicki  -   (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 3)

 

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położone w miejscowości:

 

- Krzywaczka, gm. Sułkowice, powiat myślenicki-(wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 1)

 

- Biertowice, gm. Sułkowice, powiat myślenicki  -  (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 2)

 

- Izdebnik, gm. Lanckorona, powiat wadowicki  -   (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 3).

 

 

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.:

 

8.00 – 17.00 w poniedziałki

 

8.00 – 14.00 od wtorku do piątku

 

 

 

 

 

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.