Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa stacji paliw w Biertowicach Drukuj
poniedziałek, 12 marca 2012 09:20, odsłon: 575

Sułkowice, dnia 09.03.2012r

GP.7624-6/10

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie stacji paliw nr 4222 w Biertowicach w gminie Sułkowice, znajdującej się przy drodze nr 52, w granicach działek nr ew. 9/3 i 19/1, AM-1, obręb Biertowice."
zlokalizowanego na działkach nr 9/3 i 19/1 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;
oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 9/3 i 19/1 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;
z wniosku Pana Piotra Kociołek; AGP-1 s.c. Piotr Kociołek & Joanna Balasińska; 53-320 Wrocław, ul. Wandy 7/28 działającego z upoważnienia Inwestora: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock zostało zakończone.
W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, pok. nr 116, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.